Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάρτιος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Μάρτιος 2022):

Τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο + λιγνίτης)  υποσκέλισαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ, μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε αντίθεση με την ίδια περίοδο του 2021 όπου για πρώτη φορά στην ιστορία οι ΑΠΕ και τα μεγάλα ΥΗ ξεπέρασαν τη συνεισφορά των ορυκτών καυσίμων.

Η ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα αυξήθηκε σημαντικά τόσο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 (+20.4%) όσο και σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020 (+7.6%), γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της παραγωγής από ορυκτό αέριο, η οποία κάλυψε κατά κύριο λόγο την αύξηση της ζήτησης τους πρώτους μήνες του 2022.

Αναλυτικότερα, αθροιστικά για  το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021:

  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 12711 GWh το 2021 σε 13737 GWh το 2022 (+8%).
  • Το ορυκτό αέριο γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παράγοντας 5120 GWh το 2022 από 3834 GWh  to 2021 (+34%).
  • Οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν επίσης αύξηση με 1172 GWh το 2022 έναντι 890 GWh to 2021 (+32%).
  • Η αύξηση των ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) ήταν σαφώς μικρότερη, από 4378 GWh το 2021 σε 4618 GWh το 2022 (+5,5%).
  • Αντίθετα, ο λιγνίτης συνέχισε την πτωτική του πορεία δίνοντας 1593 GWh το 2022 έναντι 1744 GWh το 2021 (-9%).

Για την ίδια περίοδο, το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (42,5%) ξεπέρασε αυτό του ορυκτού αερίου (37,3%), το οποίο όμως βρέθηκε σε ιστορικό υψηλό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Το μερίδιο του λιγνίτη συνέχισε να συρρικνώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2022, φτάνοντας το 11,6%, περισσότερο από 2 και 5 ποσοστιαίες λιγότερο σε σχέση με το 2021 και το 2020, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις μεταβολές σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 και του 2020, ο λιγνίτης ήταν η μοναδική πηγή ενέργειας που μειώθηκε το 2022 σε σχέση και με τις δύο χρονιές.

Αντίθετα, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτό αέριο και ΑΠΕ (χωρίς μεγάλα υδροηλεκτρικά) εμφανίστηκε αυξημένη σε σχέση τόσο με το 2021 όσο και με το 2020, με την αύξηση του ορυκτού αερίου να είναι πιο έντονη.

Η ηλεκτροπαραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά εμφάνισε μείωση σε σχέση με το 2021 (-35%), αλλά εξακολούθησε να είναι κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με το ξηρό 2020 (+127%).

Αντίστροφη ήταν η τάση με τις καθαρές εισαγωγές που παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2021 (+32%), αλλά μείωση σε σχέση με το 2020 (-62%).

Ειδικά για τον Μάρτιο 2022:

  • Η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021 (+11%).
  • Αυξημένη ήταν και η παραγωγή από ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ιστορικά μηνιαία παραγωγή ενέργειας (1676 GWh), με πρώτη αυτή του περασμένου Δεκέμβρη.
  • Η μηνιαία λιγνιτική παραγωγή ήταν η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβρη του 2020, γεγονός όμως που δεν άλλαξε την πτωτική πορεία αθροιστικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021.
  • Η Ελλάδα είχε για πρώτη φορά το 2022 περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, αν και συνολικά το πρώτο τρίμηνο οι καθαρές εισαγωγές ήταν αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.