Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Σεπτέμβριος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Σεπτέμβριος 2021):

Διευρύνεται το προβάδισμα του ορυκτού αερίου έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2021 παρά την εκτόξευση του σχετικού κόστους καυσίμου.

Ωστόσο το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με αυτό των μεγάλων υδροηλεκτρικών (ΥΗ) (42%) ξεπερνά το αντίστοιχο του ορυκτού αερίου (39%) από την αρχή της χρονιάς.

Παρά το ιστορικό υψηλό του μεριδίου των ΑΠΕ και των μεγάλων ΥΗ κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, εξακολουθούν να υπολείπονται από το αντίστοιχο μερίδιο των ορυκτών καυσίμων (ορυκτό αέριο & λιγνίτης)

Η χρήση του λιγνίτη τον Σεπτέμβριο παρουσιάζει σημαντική κάμψη σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (2η χαμηλότερη του έτους μετά τον Ιούνιο) αλλά συνολικά για το πρώτο εννεάμηνο εμφανίζει μικρή αύξηση (7%) σε σχέση την ίδια περίοδο του 2020.

Για πρώτη φορά το 2021 η αθροιστική αύξηση της συμμετοχής του αερίου στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής (+15,3%) ξεπερνά αυτή των ΑΠΕ (+12,6%). Αναλυτικά, οι μεταβολές του πρώτου ενιαμήνου 2021 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020 ήταν:

Λιγνίτης: +7%

Ορυκτό αέριο: +15.3%

ΑΠΕ: +12.6

Μεγάλα ΥΗ: +72.5%

Καθαρές εισαγωγές: -51.8%