Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Φεβρουάριος 2021):

2 νέα ρεκόρ για την καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα!
Το 1ο δίμηνο του 2021 ήταν το πρώτο στο οποίο ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗ) ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα και τις καθαρές εισαγωγές μαζί στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.
Το 1ο δίμηνο του 2021 ήταν το πρώτο στο οποίο οι ΑΠΕ (πλην μεγάλων ΥΗ) ήταν η νο1 πηγή παραγωγής ενέργειας στη Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών.