Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Φεβρουάριος 2023):

Οι ΑΠΕ (3235 GWh) ξεπέρασαν το αέριο και τον λιγνίτη αθροιστικά (2821 GWh), παράγοντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από κάθε άλλη πηγή το πρώτο δίμηνο του 2023. Ακολούθησε το αέριο (1804 GWh), το οποίο κατέγραψε σημαντική μείωση τους πρώτους 2 μήνες του έτους (-41%) ενώ έφτασε κοντά στα επίπεδα του 2016. Στην τρίτη θέση ήταν οι καθαρές εισαγωγές (1632 GWh), ενώ ακολούθησαν ο λιγνίτης (1017 GWh) και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (640 GWh).

Η μεγάλη μείωση, που παρατηρήθηκε στο αέριο (-1247 GWh) τους πρώτους δύο μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καλύφθηκε από τη μεγάλη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (-726 GWh), ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των αυξήσεων στις καθαρές εισαγωγές (+382 GWh) και τις ΑΠΕ (+292 GWh). Σε μικρότερο βαθμό συνέβαλε και η μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε στη λιγνιτική παραγωγή (+95 GWh).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές τους πρώτους 2 μήνες του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 ήταν:

Λιγνίτης: +10.31%

Ορυκτό Αέριο: -40.87%

ΑΠΕ: +9.94%

Υδροηλεκτρικά: -28.01%

Καθαρές εισαγωγές: + 30.52%

Ζήτηση: -8.02%

Αθροιστικά η καθαρή ενέργεια (3874 GWh) ξεπέρασε την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα (2820 GWh) στο δίκτυο του πρώτους δύο μήνες του έτους, παρά τη μειωμένη συνεισφορά από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 2023.

Έτσι, αθροιστικά οι καθαρές μορφές ενέργειας στην Ελλάδα, κάλυψαν τους δύο πρώτους μήνες του έτους το 46.5% της ζήτησης, ενώ ακολούθησαν το ορυκτό αέριο με 21.7%, οι καθαρές εισαγωγές με 19.6% και ο λιγνίτης με 12.2%.

Ειδικά για τον Φεβρουάριο 2023:

  • Η παραγωγή από αέριο ήταν η τέταρτη χαμηλότερη των τελευταίων 14 μηνών.
  • Οι καθαρές εισαγωγές, αν και διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, μειώθηκαν στο μισό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου της 30 Σεπτεμβρίου 2022, κάθε κράτος μέλος: (Α) Kαταβάλλει προσπάθειες για μείωση της συνολικής μηνιαίας ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 κατά 10% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων μηνών της προηγούμενης πενταετίας. (Β) Υποχρεούται να μειώσει την ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ωρών αιχμής κάθε ημέρα της περιόδου Δεκεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 κατά 5% σε σύγκριση με ένα σενάριο αναφοράς. Το τελευταίο καθορίζεται από τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς κάθε κράτους μέλους και μπορεί να περιλαμβάνει και ιστορικά δεδομένα της περιόδου αναφοράς του Κανονισμού, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας. Οι ώρες αιχμής στην Ελλάδα ορίστηκαν να είναι οι ώρες 18:00 – 21:00. Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα επισήμως το σενάριο αναφοράς ως προς το οποίο θα πραγματοποιείται η σύγκριση.

Τον Φεβρουάριο 2023, τέταρτο μήνα εφαρμογής του στόχου μείωσης της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα ναι μεν μείωσε τη ζήτηση στο διασυνδεδεμένο σύστημα, αλλά μόνο κατά 2.88% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, πολύ λιγότερο δηλαδή από τον στόχο του 10%. Συγκεντρωτικά, για όλη την περίοδο της εφαρμογής του μέτρου (Νοέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023), η Ελλάδα έχει πετύχει μείωση στη ζήτηση στο διασυνδεδεμένο σύστημα -8.69% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, ποσοστό ωστόσο χαμηλότερο από τον στόχο του -10% που έχει θέσει η ΕΕ-27.

Επιπλέον, ο Φεβρουάριος ήταν ο τρίτος μήνας εφαρμογής της ευρωπαϊκής υποχρέωσης για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής – με κύριο στόχο τον περιορισμό της ανάγκης λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το ορυκτό αέριο, και συνεπώς, του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος τις ώρες αιχμής 18:00-21:00, όπως αυτές ορίστηκαν από την Ελλάδα, για κάθε ημέρα του Φεβρουαρίου και συγκρίνεται με τον μέσο όρο της κατανάλωσης κατά τις ίδιες ώρες της ίδιας περιόδου της προηγούμενης πενταετίας. Επίσης, παρουσιάζεται και η κατανάλωση τις ώρες αιχμής αθροιστικά για τους 3 μήνες εφαρμογής του μέτρου.

Όπως φαίνεται, η μέση μηνιαία μείωση της κατανάλωσης των ωρών αιχμής του Φεβρουαρίου έφτασε το 5.54%. Παρόλο όμως που η μέση μηνιαία μείωση είναι πάνω από 5%, αυτό δεν ισχύει για όλες τις ημέρες του Φεβρουαρίου. Για 10 από τις 28 ημέρες του Φεβρουαρίου η κατανάλωση τις ώρες αιχμής το 2023 ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση της προηγούμενης πενταετίας. Αθροιστικά, τους 3 μήνες ισχύος του μέτρου (Δεκέμβριος ’22-Φεβρουάριος ’23), η μείωση στην κατανάλωση των ωρών αιχμής σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας ήταν -11.48%.