Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Δεκέμβριος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Δεκέμβριος 2021):

Ο λιγνίτης σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό. Παρά την αυξημένη ζήτηση το 2021 σε σχέση με το 2020 (+5%) και την εκτόξευση των τιμών του ορυκτού αερίου, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό του 2021, η παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη μειώθηκε κατά 6,7% το 2021 σε σχέση με το 2020, ενώ σε σχέση με το 2019 η μείωση αγγίζει το 50% (-49%).

Σε μια χρονιά που οι καθαρές εισαγωγές συρρικνώθηκαν σε χαμηλό οκταετίας (-59% σε σχέση με το 2020), η μείωση της συνεισφοράς λιγνίτη καλύφθηκε από τη σχεδόν ισόποση αύξηση σε ορυκτό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτό αέριο αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το 2020 και κατά  29% σε σχέση με το 2019, ενώ το μερίδιο των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης (κυρίως αιολική και ηλιακή ενέργεια) αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2020 και κατά 41% σε σχέση με το 2019.

Έτσι, το ορυκτό αέριο και οι ΑΠΕ αναδεικνύονται ως οι βασικές πηγές ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας, με το αέριο να διατηρεί το προβάδισμα  έναντι των ΑΠΕ (20.9 TWh vs 17.2 TWh) και την παραγωγή από λιγνίτη να είναι στα ίδια επίπεδα με την ενέργεια που παράγεται από μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗ) (5.3 ΤWh).

Η διαφορά μεταξύ ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) και ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης και ορυκτό αέριο) συνέχισε να μειώνεται και το 2021, παρόλο που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα αυξήθηκε το 2021 σε σχέση με το 2020 λόγω της μεγάλης αύξησης του ορυκτού αερίου.

Συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο 2021:

  • Oι ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα ΥΗ σημείωσαν ρεκόρ μηνιαίας παραγωγής με 1706 GWh.
  • Οι ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα ΥΗ κάλυψαν πάνω από 50% της ζήτησης του διασυνδεδεμένου δικτύου.
  • Η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για τρίτο μήνα μέσα στο 2021 (Ιανουάριος και Οκτώβριος)

Αθροιστικά για το 2021, το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με αυτό των μεγάλων υδροηλεκτρικών (43%) ξεπερνάει αυτό του ορυκτού αερίου (40%), ενώ το μερίδιο του λιγνίτη παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (10%). Συγκρίνοντας με το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής 10 χρόνια πριν διαπιστώνεται ότι:

  • Ο λιγνίτης υπο-πενταπλασιάστηκε από 27,6 TWh το 2011 και μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης 53,2% σε 5,3 TWh και μερίδιο 10,1% το 2021.
  • Οι ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά σχεδόν επτα-πλασιάστηκαν από 2,5 TWh και μερίδιο μόλις 4,9 % το 2011 σε 17,2 TWh και μερίδιο 32,8 % το 2021
  • Το ορθκτό αέριο είχε σκαμπανεβάσματα μέσα στην τελευταία δεκαετία αλλά το 2021 έδωσε 20,9 TWh (ιστορικό υψηλό) με μερίδιο 39,8%, ενώ το 2011 συνεισέφερε 6 TWh λιγότερες (14,9 TWh) έχοντας μερίδιο 28,6%.

Παρά τη ραγδαία μείωση του λιγνίτη τα τελευταία χρόνια στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής και την ταυτόχρονη αύξηση των ΑΠΕ, η προσπάθεια θα πρέπει να ενταθεί έτσι ώστε η Ελλάδα να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της, αποφεύγοντας νέες επενδύσεις στο ορυκτό αέριο και εστιάζοντας στην αποθήκευση ενέργειας και την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ.