Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Οκτώβριος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Οκτώβριος 2021):

Το ορυκτό αέριο διατηρεί το προβάδισμα έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (17,2 vs 14,1TWh)

Αθροιστικά το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με αυτό των μεγάλων υδροηλεκτρικών (ΥΗ) (42%) ξεπερνάει αυτό του ορυκτού αερίου (39%),  ενώ το μερίδιο του λιγνίτη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (10,5%)

Μεταξύ 2020 και 2021 η λιγνιτοπαραγωγή αυξάνεται κατά μόλις +7%,  αλλά  παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα (-47% 2019-2021), ενώ η αύξηση των ΑΠΕ το 2021 είναι μεγαλύτερη αυτής του αερίου σε σχέση με το 2019 (+37% και +22% αντίστοιχα)

Για τον Οκτώβριο 2021

– η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά και κάλυψε το 39% της ζήτησης

– Μετά τον Ιανουάριο 2021, η Ελλάδα για μόλις τον δεύτερο μήνα σε περίοδο 10 χρόνων γίνεται καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού (Εξαγωγές περισσότερες των  εισαγωγών ηλεκτρικής  ενέργειας).

Ενώ η διαφορά μεταξύ ΑΠΕ και ορυκτών καύσιμων έχει ψαλιδιστεί τα τελευταία 10 χρόνια, τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν κυρίαρχα στο ηλεκτρικό μίγμα της χώρας.

Η πορεία αυτή πρέπει να αντιστραφεί άμεσα προκειμένου η χώρα να μπει σε τροχιά επίτευξης των κλιματικών της στόχων και ταυτόχρονα να προστατευτεί από κρίσεις ενεργειακών τιμών σαν την τρέχουσα!