Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Απρίλιος 2022):

Η μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (176 GWh) σημείωσε ιστορικό χαμηλό τον Απρίλιο 2022.

Παράλληλα, σε χαμηλά τετραετίας κινήθηκε και η παραγωγή από ορυκτό αέριο (827 GWh), καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή από τον Απρίλιο του 2018.

Αντίθετα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ, χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) (1658 GWh) παρέμειναν στα πολύ υψηλά επίπεδα του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας την τρίτη ιστορικά υψηλότερη επίδοσή τους.

Στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2020 βρέθηκαν και οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (793 GWh).

Τέλος, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο 2022 (3685 GWh) ήταν η χαμηλότερη από τον Μάιο του 2020, γεγονός που συνδυαστικά με την υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, τις πολύ υψηλές τιμές καυσίμων και την αύξηση των καθαρών εισαγωγών, συνεισέφερε στη χαμηλή παραγωγή από μονάδες λιγνίτη και ορυκτού αερίου.

Έτσι, τον Απρίλιο 2022, οι ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 51.2% της ζήτησης, το ορυκτό αέριο το 22.4%, οι καθαρές εισαγωγές το 21.5%, ενώ ο λιγνίτης περιορίστηκε μόλις στο 4.8%.

Η υπεροχή του ορυκτού αέριου τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, ανατράπηκε τον Απρίλιο με αποτέλεσμα αθροιστικά για το  πρώτο τετράμηνο του 2022:

  • Tο ορυκτό αέριο (5947 GWh) υποχώρησε στη 2η θέση πίσω από τις ΑΠΕ (6288 GWh, χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) για δεύτερο συνεχόμενο έτος.
  • Ο λιγνίτης συνέχισε την πτωτική του πορεία (1769 GWh), ενώ σημαντικά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι ήταν και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα υδροηλεκτρικά (1454 GWh).
  • Αντίθετα, αυξημένες ήταν οι καθαρές εισαγωγές (1966 GWh), σε σχέση με τις πολύ χαμηλές τιμές του 2021.

Συνολικά, το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι ΑΠΕ (μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά), υποσκέλισαν τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο + λιγνίτης), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για την ίδια περίοδο:

Το μερίδιο των ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (36.1%) ξεπέρασε αυτό του ορυκτού αερίου (34.1%).

Οι καθαρές εισαγωγές κάλυψαν το 11.3% της ζήτησης, ενώ το μερίδιο του λιγνίτη συνέχισε την πτωτική του πορεία, καλύπτοντας μόλις το 10.2% της ζήτησης, από 13% την ίδια περίοδο του 2021.

Οι ΑΠΕ και το ορυκτό αέριο ήταν οι μοναδικές πηγές που παρουσίασαν αύξηση τόσο σε σχέση με το 2020 όσο και σε σχέση με το 2021, με την ενέργεια από ΑΠΕ να παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2020 (+29%).

Αντίθετα, ο λιγνίτης ήταν η μοναδική πηγή που μειώθηκε τόσο σε σύγκριση με το 2020 (-31%) όσο και με το 2021 (-18%).