Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος  2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Ιούνιος 2022):

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ελλάδας συνεχώς αυξάνεται. Έτσι, σωρευτικά για το πρώτο μισό του 2022, η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά ξεπέρασε αυτή των ορυκτών καυσίμων.

Συγκεκριμένα για τον Ιούνιο 2022, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (1677 GWh) σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση του 2022, πίσω από αυτή του Μαρτίου. Η παραγωγή από λιγνίτη παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και τον έκτο μήνα του έτους καλύπτοντας λιγότερο από το 11% της ζήτησης, αν και αυξήθηκε σε σχέση με την ιστορικά ελάχιστη μηναία παραγωγή του Απριλίου αλλά και αυτήν του Μαΐου.

Ως αποτέλεσμα, σωρευτικά για το πρώτο εξάμηνο, οι ΑΠΕ συνεισέφεραν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στο διασυνδεμένο δίκτυο (9498 GWh) από οποιαδήποτε άλλη πηγή, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά κατά το πρώτο μισό του έτους. Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο (8759 GWh), το οποίο, ωστόσο, για μία ακόμη χρονιά αυξήθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση της κατανάλωσης του ως προστασία απέναντι στον κίνδυνο διακοπής των ροών ορυκτού αερίου από τη Ρωσία.

Επίσης, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση του ρυθμού εξόρυξης, η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη σωρευτικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασε νέο ιστορικό χαμηλό με 2460 GWh.

Πιο συγκεκριμένα και για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη ήταν σημαντικά μειωμένη τόσο σε σχέση με το 2021 (-11%) όσο και σε σχέση με το 2020 (-18%). Αντίθετα η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 16% συγκριτικά  με το 2021 και 34% σε σχέση με το 2020, ενώ η ενέργεια από ορυκτό αέριο ήταν επίσης αυξημένη, λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (+2%) και περισσότερο (+13%) σε σχέση με το 2020.

Οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάστηκαν επίσης αυξημένες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021 (+27%), έτος κατά το οποίο σημειώθηκαν τα χαμηλότερα επίπεδα εισαγωγών, αλλά ήταν κατά 47% λιγότερες από αυτές του 2020. Αντίστροφα, η ενέργεια από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ήταν μειωμένη το 2022 σε σχέση με το 2021 (-23%), αλλά αυξημένη σε σύγκριση με το πολύ ξηρό 2020 (+60%).

Έτσι, ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν στο πρώτο μισό του 2022 το 45.4% της ζήτησης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ελλάδας,  κοντά στη δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για υπέρβαση του 50% στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας έως το τέλος του έτους, που για να επιβεβαιωθεί όμως θα χρειαστεί σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ το δεύτερο μισό του έτους. Αντίθετα με τις ΑΠΕ, το μερίδιο του ορυκτού αερίου μειώθηκε σε 34.2% το πρώτο μισό του 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 αλλά παραμένει ψηλότερο από το αντίστοιχο μερίδιο του 2020 (31.6%). Το ίδιο συνέβη και με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (μείωση σε σχέση με το 2021 αλλά αύξηση σε σχέση με το 2020). Ο λιγνίτης ωστόσο με μερίδιο κάτω από 10% (9,6%) παρουσίασε μείωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους συγκριτικά με την ίδια περίοδο τόσο του 2021 όσο και του 2020.