Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Αύγουστος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Αύγουστος 2021):

Μετά την επικράτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έναντι των ορυκτών καυσίμων κατά τους πιο κρύους μήνες του 2021, το καλοκαίρι (και με τα τελευταία δεδομένα του Αυγούστου) παρατηρείται μια υπεροχή των ορυκτών καυσίμων που οφείλεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης τόσο σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες όσο και σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, λόγω της τουριστικής περιόδου και του εκτεταμένου κύματος καύσωνα. Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση τους θερινούς μήνες τους 2021 αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020.

Τα αποτελέσματα των καλοκαιρινών μηνών αποτυπώνονται και συνολικά στο οκτάμηνο όπου αθροιστικά τα ορυκτά καύσιμα παράγουν περισσότερη ενέργεια από τις ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗ), με μια διαφορά που έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2020.

Η παραγωγή από ΑΠΕ (πλην μεγάλων ΥΗ) τον Αύγουστο (1386 GWh) συνέχισε να είναι σε σχετικά υψηλά επίπεδα, μειωμένη σε σχέση με τον Ιούλιο αλλά οριακά μεγαλύτερη από το μέσο όρο των προηγούμενων μηνών του 2021 (1384 GWh).

Τον Αύγουστο αυξήθηκε η χρήση του λιγνίτη επιτυγχάνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη μηνιαία παραγωγή για το 2021 μετά από αυτή του Μαρτίου. Έτσι, μετά από 7 συνεχείς μήνες όπου η λιγνιτική παραγωγή του 2021 ήταν αθροιστικά χαμηλότερη από αυτή του 2020 (ρεκόρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο), η συνεισφορά του λιγνίτη κατά το πρώτο 8μηνο του 2021 εμφάνισε μικρή άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεντρωτικά για το πρώτο οκτάμηνο του 2021, ΑΠΕ και μεγάλα ΥΗ είχαν μερίδιο 42%, έναντι 37% του ορυκτού αερίου, 11% λιγνίτη και 10% των καθαρών εισαγωγών.

Σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2020, οι ΑΠΕ (πλην μεγάλων ΥΗ) εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, παρά τη σημαντική αύξηση του ορυκτού αερίου και τη μικρότερη του λιγνίτη.

Αναλυτικά  οι μεταβολές του πρώτου οκταμήνου 2021 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020 ήταν:

Λιγνίτης: +6.3%

Ορυκτό αέριο: +14.4%

ΑΠΕ: +15.1

Μεγάλα ΥΗ: +83.6%

Καθαρές εισαγωγές: -50.4%