Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Ιανουάριος 2021):

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά) παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά τον πρώτο μήνα του έτους.

Το ορυκτό αέριο συνεχίζει να είναι η πρώτη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και τον πρώτο μήνα του 2022 (1567 GWh), αλλά με πολύ μικρό προβάδισμα έναντι των ΑΠΕ (1525 GWh).

Η λιγνιτική παραγωγή συνεχίζει τις πτωτικές της τάσεις και το 2022, ενώ οι καθαρές εισαγωγές παρουσιάζονται αυξημένες καλύπτοντας το 12.1% της ζήτησης τον Ιανουάριο, με την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια να εισάγεται από τη Βουλγαρία (375 GWh)

Αναλυτικά οι μεταβολές τον πρώτο μήνα του 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021:

Λιγνίτης: -13%

Ορυκτό αέριο: -4%

ΑΠΕ: -5%

Μεγάλα ΥΗ: -8%

Καθαρές εισαγωγές: +834%

Αθροιστικά, το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με αυτό των μεγάλων υδροηλεκτρικών (ΥΗ) καλύπτει το 44.3% της ζήτησης. Ακολουθεί το ορυκτό αέριο (32.2%), οι καθαρές εισαγωγές (12.1%) και ο λιγνίτης (10.5%).

Σε σύγκριση με  όλο το 2021,  τον Ιανουάριο 2022 ο λιγνίτης παρέμεινε στα ίδια περίπου χαμηλά επίπεδα (509GWh). Παράλληλα, η μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτό αέριο (1567 GWh)  ήταν η χαμηλότερη από τον Μάιο 2021, ενώ η ενέργεια από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.