Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Iανουάριος 2024

Τον Ιανουάριο του 2024 οι ΑΠΕ είχαν τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία παραγωγή ιστορικά (2,207 GWh), με μικρή διαφορά από την πρώτη, τον Αύγουστο του 2023 (2,254 GWh). Μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν σχεδόν το 60% της ηλεκτροπαραγωγής και σχεδόν το 57 % της ζήτησης. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 6.6% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιανουάριος 2024):

Οι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τον πρώτο μήνα του έτους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με παραγωγή 2,207 GWh, ξεπερνώντας κατά 418 GWh το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (1,789 GWh). Η τάση αυτή είναι αυξητική, καθώς τον Ιανουάριο του 2023 οι ΑΠΕ υπερτερούσαν των ορυκτών καυσίμων κατά 260 GWh.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ορυκτό αέριο (1,398 GWh), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57.8% σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Ακολούθησε ο λιγνίτης με 391 GWh – με τη χαμηλότερη παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας για τον μήνα Ιανουάριο – και έπειτα τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 367 GWh. Στην τελευταία θέση, με 162 GWh, βρέθηκαν οι καθαρές εισαγωγές.

Η μεγάλη αύξηση των ΑΠΕ (+655 GWh) και η μικρότερη του ορυκτού αερίου (+512 GWh) τον πρώτο μήνα του 2024 συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023  κάλυψαν τη σημαντική αύξηση της ζήτησης (+281 GWh), αντισταθμίζοντας παράλληλα και την κατακόρυφη πτώση των καθαρών εισαγωγών (-884 GWh).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με το 2023 ήταν:

Λιγνίτης: -3.6%

Ορυκτό Αέριο: +57.8%

ΑΠΕ: +42.2%

Υδροηλεκτρικά: +3.7%

Καθαρές εισαγωγές: -84.5%

Ζήτηση: +6.6%

Η καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά τον Ιανουάριο του 2024 (2,573 GWh) ήταν η υψηλότερη της δεκαετίας, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 784 GWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (1,789 GWh), η οποία με τη σειρά της σημείωσε αύξηση κατά 38.5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Η καθαρή ενέργεια ξεπέρασε τα ορυκτά καύσιμα τον μήνα Ιανουάριο για πρώτη φορά το 2021, αλλά με πολύ μικρότερη διαφορά από τον Ιανουάριο του 2024 (μόλις 134 GWh). Η αντίστοιχη διαφορά το 2023 ήταν επίσης χαμηλότερη (613 GWh).

Οι ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά είχαν για πρώτη φορά για τον μήνα Ιανουάριο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης που ξεπέρασε κατά πολύ το 50% (56.9%). Το προηγούμενο υψηλό είχε καταγραφεί το 2021 (51.5%), ενώ το 2023 το αντίστοιχο μερίδιο ήταν 44.9%. Ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση της συνεισφοράς τους στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, αφού ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 59% τον πρώτο μήνα του 2024, ελάχιστα χαμηλότερη από  την αντίστοιχη επίδοση του 2023 (59.6%).

Υψηλό ήταν και το μερίδιο των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά), οι οποίες με ποσοστό 48.8% ξεπέρασαν κατά περισσότερο από 12 ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο υψηλό του 2023 (36.6%). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά τον Ιανουάριο του 2024 κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 30.9%, ο λιγνίτης με 8.6%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 8.1% και οι καθαρές εισαγωγές με μόλις 3.6%.

Τον Ιανουάριο 2024:

  • Η παραγωγή από ΑΠΕ (2,207 GWh) ήταν η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά, μόλις 47 GWh χαμηλότερη από τον Αύγουστο του 2023 (2,254 GWh).
  • Η λιγνιτική παραγωγή (391 GWh) ήταν η χαμηλότερη της 10ετίας για τον μήνα Ιανουάριο.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (4,525 GWh) αυξήθηκε κατά 6.6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, ενώ μειώθηκε κατά 4.4% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών. Αποτελεί την τρίτη χαμηλότερη κατανάλωση της 10ετίας μετά τον Ιανουάριο του 2023 (4,244 GWh) και του 2021 (4,485 GWh).