Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάρτιος 2024

Πρωτοκαθεδρία για τις ΑΠΕ, παρά το άλμα 42.6% στην ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτό αέριο. το πρώτο τρίμηνο του 2024, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2023. Σε χαμηλό δεκαετίας οι καθαρές εισαγωγές (624 GWh) μειωμένες κατά 71.6% σε σχέση με πέρυσι.

 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Μάρτιος 2024):

Mε παραγωγή 5,934 GWh, oι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τo πρώτο τρίμηνο του έτους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ξεπερνώντας κατά 959 GWh το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (4,975 GWh). Το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι ΑΠΕ υπερτερούσαν των ορυκτών καυσίμων κατά 928 GWh.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ορυκτό αέριο (3,925 GWh), το οποίο επέστρεψε στα επίπεδα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 42.6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,050 GWh – με τη χαμηλότερη παραγωγή (τουλάχιστον) της τελευταίας δεκαετίας για το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους – και έπειτα τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 902 GWh. Στην τελευταία θέση, με 624 GWh, βρέθηκαν οι καθαρές εισαγωγές, οι οποίες ήταν οι χαμηλότερες της τελευταίας δεκαετίας για το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

Η μεγάλη αύξηση του ορυκτού αερίου (+1,172 GWh) και η μικρότερη των ΑΠΕ (+808 GWh) το πρώτο τρίμηνο του 2024, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2023, κάλυψαν την κατακόρυφη πτώση των καθαρών εισαγωγών (-1,571 GWh), τη μικρότερη μείωση του λιγνίτη (-794 GWh) και τη μικρή αύξηση της ζήτησης (+88 GWh).

Η παραπάνω ιεράρχηση αποτελεί μια ανατροπή της κατάστασης που ίσχυε μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, όπου καταγραφόταν μεγαλύτερη αύξηση των ΑΠΕ συγκριτικά με την αύξηση του ορυκτού αερίου, με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης να είναι μεγαλύτερη.

Μάλιστα, ακόμα μεγαλύτερη είναι η διαφορά συγκριτικά με την τάση που υπήρχε μέχρι το τέλος του 2023, όπου παρατηρούνταν μεγάλη μείωση του ορυκτού αερίου, η οποία μαζί με τη μείωση του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών αντισταθμίζονταν από την αύξηση  των καθαρών εισαγωγών και των ΑΠΕ.

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το 2023, ήταν:

Λιγνίτης: -27.3%

Ορυκτό Αέριο: +42.6%

ΑΠΕ: +15.8%

Υδροηλεκτρικά: +9%

Καθαρές εισαγωγές: -71.6%

Ζήτηση: +0.7%

Η καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά το πρώτο τρίμηνο του 2024 (6,836 GWh) ήταν η υψηλότερη της δεκαετίας, αυξημένη κατά 14.8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 (5,953 GWh). Μάλιστα, ξεπέρασε κατά 1,861 GWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (4,975 GWh), η οποία βέβαια σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση (+18.5%).

Η καθαρή ενέργεια ξεπέρασε τα ορυκτά καύσιμα για πρώτη φορά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά με πολύ μικρότερη διαφορά (μόλις 682 GWh). Η αντίστοιχη διαφορά το 2023 ήταν επίσης χαμηλότερη (1,755 GWh).

Οι ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά, το πρώτο τρίμηνο του έτους, είχαν μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης που ξεπέρασε κατά πολύ το 50% (55%). Το προηγούμενο υψηλό είχε καταγραφεί το 2021 (49.2%), εξαιτίας κυρίως της αυξημένης συνεισφοράς των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Το 2023 το αντίστοιχο μερίδιο της καθαρής ενέργειας ήταν 48.2%.

Ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση της συνεισφοράς τους στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, αφού ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 57.9% το πρώτο τρίμηνο του 2024, ελαφρά μειωμένο ωστόσο σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση του 2023 (58.6%).

Υψηλό ήταν και το μερίδιο των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά), οι οποίες με ποσοστό 47.7% ξεπέρασαν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο υψηλό του πρώτου τριμήνου του 2023 (41.5%). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 31.6%, ο λιγνίτης με 8.4%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 7.2% και οι καθαρές εισαγωγές με μόλις 5%.

Τον Μάρτιο 2024:

  • Η λιγνιτική παραγωγή (286 GWh) ήταν η χαμηλότερη της 10ετίας για τον μήνα Μάρτιο, 33.4% μικρότερη από το προηγούμενο χαμηλό του 2023 (429 GWh).
  • Οι καθαρές εισαγωγές (98 GWh) ήταν οι χαμηλότερες μηνιαίες της 10ετίας, με εξαίρεση 8 μήνες στους οποίους είχαμε καθαρές εξαγωγές.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο τρίμηνο του 2024 (12,439 GWh) αυξήθηκε κατά 0.7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ ήταν 5.8% χαμηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

Παρατηρείται πως η αύξηση της ζήτησης είναι σε ύφεση, καθώς το πρώτο μήνα του 2024 η ζήτηση αυξήθηκε κατά 6.9% σε σχέση με το 2023, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2024 κατά 2.5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023.