Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2024

Η καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά) κάλυψε το 53.7% της συνολικής ζήτησης της χώρας το πρώτο τετράμηνο του έτους διευρύνοντας τη διαφορά τους από τα ορυκτά καύσιμα, παρά το ρεκόρ περικοπών ΑΠΕ που σημειώθηκε τον Απρίλιο (259 GWh). Παράλληλα, ο Απρίλιος ήταν ο πρώτος καθαρά εξαγωγικός μήνας του έτους, με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές εισαγωγές το πρώτο τετράμηνο να σημειώσουν χαμηλό δεκαετίας (380 GWh).

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Απρίλιος 2024) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Μάρτιος 2024). Επιπλέον, αξιοποιεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Φεβρουάριος 2024). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές φόρτισης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ ως τον Φεβρουάριο του 2024. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Mε παραγωγή 8,091 GWh το πρώτο τετράμηνο του έτους, oι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) ξεπέρασαν για πρώτη φορά την παραγωγή και των τριών ορυκτών καυσίμων μαζί (ορυκτό αέριο, λιγνίτης και πετρέλαιο) κατά 498 GWh. Την ίδια περίοδο το 2023, οι ΑΠΕ συνεισέφεραν κατά 241 GWh λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ορυκτό αέριο (5,433 GWh), το οποίο παρουσίασε αύξηση 28.4% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023. Ωστόσο, η αυξητική του πορεία επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο συγκριτικά με τους τρεις πρώτους μήνες του έτους.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,257 GWh, σημειώνοντας νέο χαμηλό, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (1155 GWh) και το πετρέλαιο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (903 GWh). Tη μικρότερη συνεισφορά στην κάλυψη της ζήτησης το πρώτο τετράμηνο του 2024 είχαν οι καθαρές εισαγωγές (380 GWh), οι οποίες ήταν οι χαμηλότερες της τελευταίας δεκαετίας για αυτή την περίοδο, με μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο χαμηλό του 2021 (1080 GWh).

Η μεγάλη αύξηση των ΑΠΕ (+1,479 GWh) και η μικρότερη του ορυκτού αερίου (+1200 GWh) το πρώτο τετράμηνο του 2024, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2023, οδήγησαν στην κατάρρευση των καθαρών εισαγωγών (-2,219 GWh) και τη μείωση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής (-463 GWh), αντισταθμίζοντας παράλληλα τη μικρή αύξηση της ζήτησης (+153 GWh).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο τετράμηνο του 2024, σε σχέση με το 2023, ήταν:

Λιγνίτης: -26.9%

Ορυκτό αέριο: +28.4%

ΑΠΕ: +22.4%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +15.2%

Καθαρές εισαγωγές: -85.4%

Πετρέλαιο: +0.3%

Ζήτηση: +0.9%

Με 9,247 GWh, η καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μαζί) το πρώτο τετράμηνο του 2024 ήταν η υψηλότερη της δεκαετίας, αυξημένη κατά 21.4% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023 (7,615 GWh). Μάλιστα, ξεπέρασε κατά 1,653 GWh την ηλεκτροπαραγωγή από τα τρία ορυκτά καύσιμα μαζί (7,594 GWh), η οποία σημείωσε μικρότερη αύξηση 10.8% στο ίδιο χρονικά διάστημα.

Η διαφορά αυτή μεταξύ καθαρής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων το πρώτο τετράμηνο του έτους διευρύνθηκε το 2024 σε σχέση με το 2023, όταν η καθαρή ενέργεια ξεπέρασε τα ορυκτά καύσιμα για πρώτη φορά κατά 761 GWh.

Η καθαρή ενέργεια το πρώτο τετράμηνο του έτους είχε μερίδιο 54.9% στην καθαρή ηλεκτροπαραγωγή, ενώ κάλυψε το 53.7% της ζήτησης, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 50%, καθώς και το προηγούμενο υψηλό που είχε καταγραφεί το 2023 (46.2%).

Οι ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά) είχαν τη μερίδα του λέοντος με 47%, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 6.7% της ζήτησης. Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2024 κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 31.6%, ο λιγνίτης με 7.3%, το πετρέλαιο με 5.2% και οι καθαρές εισαγωγές με μόλις 2.2%.

Το μερίδιο των ΑΠΕ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν δεν υπήρχαν περικοπές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διαδικασίας του ενοποιημένου προγραμματισμού που δημοσιεύει καθημερινά ο ΑΔΜΗΕ, περικόπηκαν 308 GWh ΑΠΕ συνολικά το πρώτο τετράμηνο του έτους. Από αυτές 49 GWh απορρίφθηκαν τον Μάρτιο, ενώ οι υπόλοιπες 259 GWh τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα οι περικοπές του Απριλίου να ξεπεράσουν τις συνολικές απορρίψεις του 2023.

Η αποφυγή αυτών των περικοπών θα ήταν ικανή να μηδενίσει σχεδόν (-81%) το σύνολο των καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας για το πρώτο τετράμηνο του 2024 (380 GWh) ή να μειώσει το μερίδιο του ορυκτού αερίου, αυξάνοντας παράλληλα αυτό των ΑΠΕ.

Τον Απρίλιο του 2024:

  • Με 244 GWh, οι καθαρές εξαγωγές ήταν οι υψηλότερες από τον Αύγουστο του 2022 (-361 GWh). Ο Απρίλιος ήταν ο πρώτος καθαρός εξαγωγικός μήνας του 2024.
  • Σημειώθηκε η τρίτη υψηλότερη μηνιαία παραγωγή από ΑΠΕ (2,178 GWh) και ταυτόχρονα η τέταρτη χαμηλότερη μηνιαία παραγωγή από λιγνίτη της τελευταίας δεκαετίας (207 GWh).

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο τετράμηνο του 2024 στην επικράτεια (17,226 GWh) αυξήθηκε κατά 0.9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ ήταν 6% χαμηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών (2019-2023).

Παρατηρείται πως η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται προοδευτικά μέσα στο έτος, καθώς τον πρώτο μήνα του 2024 η ζήτηση ήταν αυξημένη κατά 6.7%, το πρώτο δίμηνο του 2024 κατά 2.6% και το πρώτο τρίμηνο κατά 1.4% σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2023.