Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Απρίλιος 2023):

Παρά τη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του 2023 οι ΑΠΕ (6761 GWh) συνέχισαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή, ξεπερνώντας το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (5573 GWh) κατά περισσότερο από 1 TWh (1188 GWh). Σημειώνεται ότι οι ΑΠΕ ήταν στην πρώτη θέση και στο αντίστοιχο διάστημα του 2022, αλλά η διαφορά τους από το αέριο ήταν σαφώς μικρότερη, όπως μικρότερη ήταν και η συνεισφορά τους συγκριτικά με το άθροισμα της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και αέριο (-1428 GWh). Συνεπώς σε ένα χρόνο, η ισορροπία μεταξύ ΑΠΕ και ορυκτών καυσίμων μετατοπίστηκε υπέρ των ΑΠΕ κατά 2616 GWh.

Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2023 το αέριο παρέμεινε στη δεύτερη θέση όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή (3852 GWh), ενώ οι καθαρές εισαγωγές βρέθηκαν στην τρίτη θέση καλύπτοντας 2599 GWh. Ακολούθησαν ο λιγνίτης (1721 GWh) και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (1001 GWh).

Η μεγάλη μείωση της συνεισφοράς του αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (-2095 GWh) και οι μικρότερες μειώσεις από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (-453 GWh) και πολύ λιγότερο από τον λιγνίτη (-49 GWh) αντισταθμίστηκαν πρωτίστως από τον περιορισμό στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (-1508 GWh), και έπειτα από την αυξημένη συμβολή στην ηλεκτροπαραγωγή των καθαρών εισαγωγών (+633 GWh) και των ΑΠΕ (+459 GWh).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 ήταν:

Λιγνίτης: -2.8%

Ορυκτό Αέριο: -35.2%

ΑΠΕ: +7.3%

Υδροηλεκτρικά: -31.2%

Καθαρές εισαγωγές: + 32.2%

Ζήτηση: -8.6%

Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2023 η καθαρή ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά (7762 GWh) ξεπέρασε κατά περισσότερο από 2 ΤWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (5573 GWh),  πλησιάζοντας πολύ τη μέγιστη σε διάστημα 12 ετών συνεισφορά από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά που ήταν αυτή του πρώτου τετράμηνου του 2021 (7843 GWh). Στον αντίποδα, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα το αντίστοιχο διάστημα βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 ετών, έχοντας μειωθεί κατά 27.8% σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της μείωσης του ορυκτού αερίου (-35.2%) και λιγότερο αυτής του λιγνίτη (-2.8%).

Οι ΑΠΕ σημείωσαν ρεκόρ για τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους καλύπτοντας το 42.4% της ζήτησης. Υψηλό σημείωσε και συνολικά η συνεισφορά της καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά) στην κάλυψη της ζήτησης με 48.7%, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που σημειώθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2021 (47.4%). Ακόμα πιο σημαντική ήταν η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και των μεγάλων υδροηλεκτρικών στην ηλεκτροπαραγωγή κατά το πρώτο τετράμηνο του 2023 με 58.2%, υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα μερίδια του 2021 και 2022 κατά περισσότερο από 8 ποσοστιαίες μονάδες (50.8% και 50.1%, αντίστοιχα). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το πρώτο τετράμηνο κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 24.2% (το χαμηλότερο από το 2018), οι καθαρές εισαγωγές με 16.3%, και ο λιγνίτης με 10.8%.

Ειδικά για τον Απρίλιο 2023:

  • Χαμηλό 15μήνου σημείωσε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (3588 GWh).
  • Η παραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά (174 GWh) ήταν η χαμηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2020.
  • Η παραγωγή από λιγνίτη (275 GWh) ήταν η τρίτη χαμηλότερη των τελευταίων 15 μηνών μετά τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022 (176 και 222 GWh, αντίστοιχα).

Για δέκατο συνεχόμενο μήνα συνεχίστηκε η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, η κατανάλωση τον Απρίλιο του 2023 (3588 GWh) ήταν η δεύτερη χαμηλότερη του ίδιου μήνα των τελευταίων 5 ετών. Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2023 η κατανάλωση (15.939 GWh) μειώθηκε κατά 9.7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ χαμηλότερη ήταν η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας (-6.8%).