Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάρτιος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Mάρτιος 2021):

Για πρώτη φορά οι ΑΠΕ γίνονται η πρώτη πηγή στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, ξεπερνώντας ορυκτό αέριο, λιγνίτη και καθαρές εισαγωγές!

Οι ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φτάνουν πλέον το άθροισμα της συνεισφοράς του ορυκτού αερίου, του λιγνίτη και των καθαρών εισαγωγών το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας το 1ο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020 εξελίχθηκε ως εξής:

Λιγνίτης: -22%

Ορυκτό αέριο: -4%

Καθαρές εισαγωγές: -71%

ΑΠΕ: +22%

Μεγάλα ΥΗ: +249%