Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάιος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Μάιος 2022):

Νέο ιστορικό χαμηλό για τον λιγνίτη καταγράφτηκε στο πρώτο πεντάμηνο του έτους με 21% χαμηλότερη λιγνιτική παραγωγή σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτό αέριο αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2021. Ωστόσο η σχετική αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν μεγαλύτερη (9%).

Παράλληλα, οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αυξημένες κατά 70% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021, αλλά μειωμένες  κατά 41% σε σχέση με το 2020.

Αν η μείωση της χρήσης λιγνίτη για το 2022 συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο πεντάμηνο του έτους (-21%), τότε υπάρχουν βάσιμες ελπίδες η ΔΕΗ να πετύχει τον στόχο βιωσιμότητας που συνδέεται με τα ομολογιακά δάνεια τα οποία σύναψε το 2021, για μείωση των εκπομπών από όλες τις θερμικές της μονάδες κατά 40% το 2022 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα,  αν ο λιγνίτης το 2022 συνεχίσει να μειώνεται κατά 21% σε σχέση με το 2021 και παράλληλα η ηλεκτροπαραγωγή από τις μονάδες ορυκτού αερίου και πετρελαίου παραμείνει στα επίπεδα των αντίστοιχων μέσων όρων της τελευταίας τριετίας (2019-2021), τότε η ΔΕΗ θα κατορθώσει  να πετύχει τον στόχο της βιωσιμότητας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των επαληθευμένων ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αναρτώνται στο Ενωσιακό μητρώο για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το 2020 και το 2021 οι εκπομπές των θερμικών μονάδων της ΔΕΗ ήταν κατά 33% και 32%, αντίστοιχα, χαμηλότερες από αυτές του 2019, δηλαδή υψηλότερες από αυτές που αντιστοιχούν στη ρήτρα βιωσιμότητας των ομολογιακών δανείων της ΔΕΗ.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από ΑΠΕ (μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) στην Ελλάδα, το πρώτο πεντάμηνο του έτους, ήταν περισσότερη από αυτή που παράχθηκε από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης και ορυκτό αέριο).

Επιπλέον, η παραγωγή από ΑΠΕ (7795 GWh) υποσκέλισε αυτήν από ορυκτό αέριο (7132 GWh) τo πρώτο πεντάμηνο του 2022, όπως συνέβη και το 2021.

Έτσι, για την ίδια περίοδο, οι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) αύξησαν το μερίδιό τους στο 36.6% του μίγματος, ξεπερνώντας έτσι το μερίδιο του ορυκτού αερίου (33.5%).

Το μερίδιο του λιγνίτη αντίθετα έπεσε σημαντικά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, καλύπτοντας μόλις το 9.3% της ζήτησης.

Συγκεκριμένα για τον Μάιο:

  • Όπως και τους 3 από τους 4 προηγούμενους μήνες του 2022, η λιγνιτική παραγωγή ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Τον Μάιο, η σχετική πτώση ήταν 39% (223 GWh τον Μάιο του 2022 vs 363 GWh τον Μάιο του 2021).
  • Για 2ο συνεχόμενο μήνα το 2022 η μηνιαία παραγωγή από ορυκτό αέριο παρουσίασε πτώση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (-3% τον Μάιο του 2022 σε σχέση με τον Μάιο του 2021).
  • Για 4ο συνεχόμενο μήνα το 2022 η μηνιαία παραγωγή από ΑΠΕ παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (+7% τον Μάιο του 2022 σε σχέση με τον Μάιο του 2021)