Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Νοέμβριος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Νοέμβριος 2022):

Η τάση που καταγράφηκε για το πρώτο δεκάμηνο του έτους, ενισχύθηκε τον Νοέμβριο με αποτέλεσμα η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και μεγάλα υδροηλεκτρικά να ξεπερνά κατά 633 GWh αυτήν από ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο και λιγνίτης) αθροιστικά τους πρώτους 11 μήνες του έτους (22006 GWh έναντι 21373 GWh).

Οι ΑΠΕ συνεχίζουν να είναι η πρώτη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αθροιστικά και στους 11 μήνες του 2022 με 18296 GWh διευρύνοντας τη διαφορά τους από το ορυκτό αέριο (16394 GWh). Στην τρίτη θέση με μεγάλη διαφορά βρίσκεται ο λιγνίτης (4979 GWh) και ακολουθούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (3710 GWh) και οι καθαρές εισαγωγές με 3192 GWh.

Αθροιστικά τους 11 μήνες του έτους, ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 47.3% της ζήτησης αυξάνοντας το μερίδιο τους μέσα στη διάρκεια του τελευταίου έτους κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες. Κι αυτό παρά τη μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή, καθώς το 2022 είναι ένα ξηρό έτος. Tο ορυκτό αέριο κάλυψε το 35.2% της ζήτησης έχοντας σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο μερίδιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, ενώ ο λιγνίτης παρέμεινε στα επίπεδα των 2 προηγούμενων ετών. Τέλος, οι καθαρές εισαγωγές κάλυψαν μόλις το 6.9% της ζήτησης της χώρας – το μικρότερο μερίδιο από το 2013.

Οι ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+18.1% ή 2808 GWh) τους 11 μήνες του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Εκτός από τις ΑΠΕ, αύξηση παρουσίασε και η παραγωγή από λιγνίτη, αλλά αυτή ήταν οριακή (+2.2% ή μόλις 109 GWh).

Αντίθετα, το ορυκτό αέριο σημείωσε σημαντική ποσοστιαία μείωση (-13.7% ή 2592 GWh) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, αλλά παρέμεινε σε οριακά υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2020 (+1.9%).

Χάρη κυρίως στην πρόοδο των ΑΠΕ, συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ελεύθερη πτώση των καθαρών εισαγωγών οι οποίες παρουσιάζουν μείωση 17.5% σε σχέση με το 2021 και 62.9% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021.

Ειδικότερα για τον μήνα Νοέμβριο 2022 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021:

  • Η παραγωγή από ΑΠΕ (1594 GWh) αυξήθηκε κατά 14.8%.
  • Το ορυκτό αέριο με 1200 GWh σημείωσε μεγάλη μείωση (-34%).
  • Η λιγνιτική παραγωγή με 313 GWh και οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με 358 GWh σημείωσαν μικρές αυξήσεις (+5.4% και +4.7%, αντίστοιχα).
  • Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 210 GWh συνεισέφεραν 10% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στην κάλυψη της ζήτησης του Νοεμβρίου 2022 ήταν 49.1%, ενώ αυτό των ορυκτών καυσίμων (αέριο και λιγνίτης) 8 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο (41.1 %).

Ο Νοέμβριος 2022 ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της ευρωπαϊκής υποχρέωσης για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας  για την πεντάμηνη περίοδο Νοεμβρίου 2022-Μαρτίου 2023.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (3688 GWh) μειώθηκε κατά 9.6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021, ενώ ο Νοέμβριος 2022 ήταν ο πέμπτος κατά σειρά μήνας στον οποίο καταγράφηκε μείωση της ζήτησης σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Μάλιστα, η μηνιαία κατανάλωση του Νοεμβρίου ήταν η πέμπτη χαμηλότερη της τελευταίας 10ετίας, μετά από τον Απρίλιο και Μάιο του 2020 (περίοδος πρώτου lockdown), τον Απρίλιο του 2012 και τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος 2022).

Ωστόσο, σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2017-2021 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 8.2%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, κατά τον πρώτο μήνα της πεντάμηνης περιόδου μείωσης, να υπολείπεται κατά 1.8 ποσοστιαίες μονάδες (ή 74 GWh) από την ευρωπαϊκή υποχρέωση για περιορισμό της συνολικής κατανάλωσης κατά 10%.