Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Νοέμβριος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Νοέμβριος 2021):

Το ορυκτό αέριο διευρύνει το προβάδισμα έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (κυρίως αιολική και ηλιακή ενέργεια) (19 vs 15.5 TWh) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020.

Αθροιστικά το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με αυτό των μεγάλων υδροηλεκτρικών (ΥΗ) (41%) ξεπερνάει αυτό του ορυκτού αερίου, ενώ το μερίδιο του λιγνίτη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (10%).

Η παραγωγή από λιγνίτη τους 11 μήνες 2021 είναι μειωμένη τόσο σε σχέση με πέρυσι, αλλά ακόμα περισσότερο σε σχέση με το 2019 (-48%).

Σε σχέση με το 2019 η λιγνιτική παραγωγή φαίνεται να έχει αντικατασταθεί κυρίως από τις ΑΠΕ (+39%) και δευτερευόντως από το ορυκτό αέριο (+25%)

Για τον Νοέμβριο 2021:

Ο λιγνίτης είχε την δεύτερη χαμηλότερη μηνιαία επίδοση για το 2021, καλύπτοντας μόλις το 7% της ζήτησης.

H ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά +ηλιακά) παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα καλύπτοντας το 34% της ζήτησης.

Ενώ η διαφορά μεταξύ ΑΠΕ και ορυκτών καύσιμων έχει ψαλιδιστεί τα τελευταία 10 χρόνια, τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν κυρίαρχα στο ηλεκτρικό μίγμα της χώρας, κατά τους 11 πρώτους μήνες του έτους.