Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Οκτώβριος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Οκτώβριος 2022):

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ξεπερνούν για πρώτη φορά τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο και λιγνίτης) αθροιστικά τους πρώτους 10 μήνες του έτους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας (20186 GWh έναντι 19859 GWh).

Αν και μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2022 τα ορυκτά καύσιμα προηγούνταν αθροιστικά, η υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ τον Οκτώβριο σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τον ίδιο μήνα, τις υψηλές τιμές προμήθειας αερίου και άλλες παραμέτρους οικονομικής φύσης, αντέστρεψαν την τάση, οδηγώντας σε μεγάλη μείωση την ενέργεια που παράγεται από ορυκτό αέριο και λιγνίτη (-58% και -23% αντίστοιχα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021).

Πρώτη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους πρώτους 10 μήνες του 2022, οι ΑΠΕ (16689 GWh) – χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά – οι οποίες άφησαν το ορυκτό αέριο (15193 GWh) στη δεύτερη θέση με εμφανώς πτωτικές τάσεις, ενώ ακολούθησαν ο λιγνίτης (4666 GWh), τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (3498 GWh) και τέλος οι καθαρές εισαγωγές με 2834 GWh.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 47.1% της ζήτησης αυξάνοντας το μερίδιο τους μέσα στη διάρκεια του τελευταίου έτους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το ορυκτό αέριο κάλυψε το 35.4% της ζήτησης – ποσοστό σημαντικά μικρότερο από αυτό της προηγούμενης χρονιάς – ενώ ο λιγνίτης παρέμεινε στα επίπεδα των 2 προηγούμενων ετών. Τέλος, οι καθαρές εισαγωγές κάλυψαν μόλις το 6.6% της ζήτησης της χώρας – το μικρότερο μερίδιο από το 2013.

Οι ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+18.4%) τους πρώτους 10 μήνες του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.  Εκτός από τις ΑΠΕ, αύξηση παρουσίασε και η παραγωγή από λιγνίτη, αλλά αυτή ήταν οριακή (+2% ή μόλις 93 GWh). Αντίθετα, το ορυκτό αέριο σημείωσε σημαντική ποσοστιαία μείωση (-11.5%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, αλλά παρέμεινε οριακά σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2020.

Ειδικότερα για τον μήνα Οκτώβριο 2022:

  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (3649 GWh) μειώθηκε κατά 9% σε σχέση με το ίδιο μήνα του 2021, ενώ ο Οκτώβριος ήταν ο τέταρτος κατά σειρά μήνας στον οποίο παρατηρείται μείωση της ζήτησης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, η μηνιαία ζήτηση του Οκτωβρίου ήταν η τέταρτη χαμηλότερη της τελευταίας 10ετίας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, μετά από τον Απρίλιο και Μάιο του 2020 (περίοδος πρώτου λοκντάουν) και τον Απρίλιο του 2012.
  • Η μηνιαία παραγωγή από ΑΠΕ (1875 GWh) ήταν η δεύτερη υψηλότερη μετά από το ρεκόρ του Ιουλίου 2022.
  • Το ορυκτό αέριο και ο λιγνίτης σημείωσαν μεγάλες μειώσεις σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 ( -58% και -23% αντίστοιχα).

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στην κάλυψη της ζήτησης του Οκτωβρίου 2022 έφτασε το 57.3% – αποδεικνύοντας ότι η απεξάρτηση από τα ακριβά και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα μπορεί να γίνει ακόμα πιο γρήγορα όταν συνδυάζεται η ενεργειακή εξοικονόμηση με τη επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ.