Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Ιούνιος 2021):

Για πρώτη φορά το 2021, τον Ιούνιο, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έπεσε κάτω από το 30% (24%).

Για το 1ο εξάμηνο του 2021 αθροιστικά ήταν πρώτο το ορυκτό αέριο στην κάλυψη της ζήτησης, αλλά μόνο κατά 0.5 TWh σε σχέση με τις ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών (ΥΗ)).

Τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο & λιγνίτης) ξεπερνούν ΑΠΕ & μεγάλα YH κατά 0,4 TWh το 1ο εξάμηνο του 2021. Ποτέ άλλοτε η διαφορά δεν ήταν τόσο μικρή.

Συνεχίζεται να παρατηρείται μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη για το ίδιο διάστημα σε αντίθεση με άλλες λιγνιτοπαραγωγές χώρες, όπου παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020.
Συνολικά, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, παρουσιάζονται οι εξής μεταβολές:

Λιγνίτης: -8%

Ορυκτό αέριο: +12%

ΑΠΕ: +15%

Μεγάλα YH: +108%

Καθαρές εισαγωγές: -58%