Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος  2023

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιανουάριος 2023):

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)  με 1542 GWh ξεπέρασαν το ορυκτό αέριο και έγιναν έτσι η πηγή που συνέβαλε περισσότερο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο τον Ιανουάριο του 2023, ενώ το ορυκτό αέριο (886 GWh) μειώθηκε πέφτοντας στην 3η θέση πίσω από τις – πολύ αυξημένες – καθαρές εισαγωγές (1046 GWh). Παράλληλα ο λιγνίτης εμφανίστηκε μειωμένος με 406 GWh τον Ιανουάριο. Σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών σε σύγκριση  με τον ίδιο μήνα του 2022, οι καθαρές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 78.3% και οι ΑΠΕ παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα (+0.6%). Αντίθετα ορυκτό αέριο, λιγνίτης και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώθηκαν σημαντικά κατά 43.5%, 20.3% και 48.3% αντίστοιχα.

 

Το άλμα των 459 GWh στις καθαρές εισαγωγές σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, κάλυψε το 41%της αθροιστικής μείωσης των 1113 GWh από ορυκτό αέριο (-681 GWh), λιγνίτη (-103 GWh) και μεγάλα υδροηλεκτρικά (-329GWh) τον Ιανουάριο του 2023 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022. Το μεγαλύτερο τμήμα της διαφοράς μεταξύ αυτών των δύο μηνών καλύφθηκε ωστόσο από την πολύ σημαντική μείωση της ζήτησης (-646 GWh).

Με αυτόν τον τρόπο, συνολικά η καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά) (1895 GWh) ξεπέρασε τα ορυκτά καύσιμα  (1291 GWh) για τον μήνα Ιανουάριο διευρύνοντας σημαντικά τη διαφορά που είχαν τα δύο προηγούμενα έτη τον πρώτο μήνα του έτους.

Πιο αναλυτικά, οι ΑΠΕ μαζί τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν τον Ιανουάριο το 44.7% της ζήτησης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ενώ ακολούθησαν οι καθαρές εισαγωγές με 24.7%, το ορυκτό αέριο με 20.9% και ο λιγνίτης με 9.6%.

Ειδικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος:

  • Η μηνιαία παραγωγή από ορυκτό αέριο ήταν η τρίτη χαμηλότερη των τελευταίων 13 μηνών.
  • Οι μηνιαίες καθαρές εισαγωγές είχαν την υψηλότερη τιμή από τον Μάρτιο του 2020 και τη δεύτερη υψηλότερη της δεκαετίας για τον μήνα Ιανουάριο μετά το 2015.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου της 30 Σεπτεμβρίου 2022, κάθε κράτος μέλος: (A) καταβάλλει προσπάθειες για μείωση της συνολικής μηνιαίας ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 κατά 10% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων μηνών της προηγούμενης πενταετίας. (Β) Υποχρεούται να μειώσει την ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ωρών αιχμής κάθε ημέρα της περιόδου Δεκεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023, κατά 5% σε σύγκριση με ένα σενάριο αναφοράς. Το τελευταίο καθορίζεται από τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς κάθε κράτους μέλους και μπορεί να περιλαμβάνει και ιστορικά δεδομένα της περιόδου αναφοράς του Κανονισμού, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας. Οι ώρες αιχμής στην Ελλάδα ορίστηκαν να είναι οι ώρες 18:00 – 21:00. Ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα επισήμως το σενάριο αναφοράς ως προς το οποίο θα πραγματοποιείται η σύγκριση.

Τον Ιανουάριο 2023, τρίτο μήνα εφαρμογής του στόχου μείωσης της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα πέτυχε μείωση 12.3% στη ζήτηση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας, ενώ  αθροιστικά τους 3 πρώτους μήνες της εφαρμογής του μέτρου, η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας ήταν 10.6%, υψηλότερη δηλαδή του στόχου.

Ο Ιανουάριος ήταν επίσης ο δεύτερος μήνας εφαρμογής της ευρωπαϊκής υποχρέωσης για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής – με κύριο στόχο τον περιορισμό της ανάγκης λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το ορυκτό αέριο και, συνεπώς, του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος τις ώρες αιχμής 18:00-21:00 – όπως αυτές ορίστηκαν από την Ελλάδα – για κάθε ημέρα του Ιανουαρίου και συγκρίνεται με τον μέσο όρο της κατανάλωσης κατά τις ίδιες ώρες της ίδιας περιόδου της προηγούμενης πενταετίας. Επίσης παρουσιάζεται και η κατανάλωση τις ώρες αιχμής αθροιστικά για τους 2 μήνες εφαρμογής του μέτρου.

Όπως φαίνεται, η κατανάλωση τις ώρες αιχμής ήταν σημαντικά μειωμένη τις περισσότερες ημέρες του Ιανουαρίου με εξαίρεση τις 2 τελευταίες (30 και 31 Ιανουαρίου) όπου η μεταβολή σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας ήταν χαμηλότερη από τον στόχο του 5%. Κατά μέσο όρο, τον Ιανουάριο, η κατανάλωση στις ώρες αιχμής μειώθηκε κατά 14.5% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας, ενώ αθροιστικά τους δύο μήνες ισχύος του μέτρου (Δεκέμβριο 2022 + Ιανουάριο 2023) η αντίστοιχη μείωση ήταν  14.1%.