Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιούνιος 2023):

Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (1554 GWh) μειώθηκε τον Ιούνιο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2023˙ η δεύτερη χαμηλότερη μετά τον Ιανουάριο (1551 GWh). Ωστόσο διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 (10097 GWh), ξεπερνώντας το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (8260 GWh) κατά σχεδόν 2 TWh (1837 GWh). Ακολουθώντας μια συνεχόμενα αυξητική πορεία τα τελευταία 10 χρόνια η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είχε βρεθεί στην πρώτη θέση και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά τότε ξεπέρασε το ορυκτό αέριο με πολύ μικρότερη διαφορά (+755 GWh το 2022 σε σχέση με τις +3976 GWh το 2023) και ήταν πίσω από την αθροιστική συνεισφορά του ορυκτού αερίου και του λιγνίτη κατά 1704 GWh.

Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2023 και παρά τη «βουτιά» σε σχέση με το 2022, το αέριο παρέμεινε στη δεύτερη θέση (6121 GWh), ενώ οι καθαρές εισαγωγές βρέθηκαν στην τρίτη θέση καλύπτοντας 3542 GWh. Ακολούθησε ο λιγνίτης (2139 GWh) ο οποίος παρουσιάζει συνεχόμενη πτωτική πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο των τελευταίων 6 ετών και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (1590 GWh).

Η μεγάλη μείωση της συνεισφοράς του αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (-2638 GWh) καθώς και οι μικρότερες μειώσεις από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (-555 GWh) και τον λιγνίτη (-321 GWh) αντισταθμίστηκαν πρωτίστως από τον περιορισμό στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (-2178 GWh) και έπειτα από την αύξηση στις καθαρές εισαγωγές (+759 GWh) και την αυξημένη συνεισφορά των ΑΠΕ (+582 GWh).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές τους πρώτους έξι μήνες του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 ήταν:

Λιγνίτης: -13.1%

Ορυκτό Αέριο: -30.1%

ΑΠΕ: +6.1%

Υδροηλεκτρικά: -25.9%

Καθαρές εισαγωγές: + 27.3%

Ζήτηση: -8.5%

Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2023 η καθαρή ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά (11688 GWh) ξεπέρασε κατά περισσότερο από 3 ΤWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (8260 GWh),  σημειώνοντας ρεκόρ παραγωγής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων 10 ετών. Στον αντίποδα, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα τους πρώτους έξι μήνες του 2023 σημείωσε ιστορικό χαμηλό παρουσιάζοντας μείωση κατά 26.4% σε σχέση με την ίδια περίοδο  2022.

Οι ΑΠΕ σημείωσαν ρεκόρ καλύπτοντας μερίδιο 43% της ζήτησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από το προηγούμενο υψηλό του 2022 (37.1%), ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν σχεδόν το ήμισυ της ζήτησης (49.7%). Ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, αφού ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 58.6%, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη επίδοση του 2022 την ίδια περίοδο κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες (51%). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το πρώτο εξάμηνο κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 26.1% (το χαμηλότερο από το 2019), οι καθαρές εισαγωγές με 15.1%, ο λιγνίτης με 9.1% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 6.8%.

Ειδικά για τον Ιούνιο 2023:

  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (3878 GWh) ήταν η χαμηλότερη για τον μήνα Ιούνιο των τελευταίων 5 ετών και η τρίτη χαμηλότερη συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του 2023 (μετά τον Απρίλιο 3609 GWh και τον Μάιο 3662 GWh).
  • Η παραγωγή από λιγνίτη (219 GWh) ήταν η δεύτερη χαμηλότερη για τον μήνα Ιούνιο των τελευταίων 12 ετών με μικρή διαφορά από τον Ιούνιο του 2020 (207 GWh).
  • Η παραγωγή από υδροηλεκτρικά (371 GWh) ήταν η μεγαλύτερη συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του 2023.

Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους συνεχίστηκε για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα (-10.4%). Έτσι, αθροιστικά για το πρώτο εξάμηνο του 2023 η κατανάλωση (23499 GWh) μειώθηκε κατά 8.5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ χαμηλότερη ήταν η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας (-6.4%).