Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιούλιος 2022):

Αθροιστικά τους πρώτους 7 μήνες του έτους στην Ελλάδα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, ήταν η πηγή που παρήγαγε τις μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (11594 GWh), ενώ το ορυκτό αέριο (11009 GWh) έπεσε στη δεύτερη θέση. Για πρώτη φορά από το 2018 η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτό αέριο δεν αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μια πολύ μικρή πτώση σε σύγκριση με το 2021 (-0,1%).

Επίσης, παρά τη μεγάλη αύξηση της συνεισφοράς του λιγνίτη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2021, αθροιστικά για τους πρώτους 7 μήνες του 2022,  η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη (3200 GWh) ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 (3232 GWh) .

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική πτώση και στις καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για το πρώτο επτάμηνο του 2022, καθώς κυμάνθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2013.

Αυτό αποτυπώθηκε και στα μερίδια που έχουν οι διάφορες πηγές στην κάλυψη της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) να καλύπτουν το 37.8% της ζήτησης, το ορυκτό αέριο 35.9%, ο λιγνίτης 10.4%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 8.5%, ενώ οι καθαρές εισαγωγές περιορίστηκαν στο 7.4%.

Παρά τη σημαντική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και την οριακή μείωση αυτής από ορυκτό αέριο, η συνεισφορά των ΑΠΕ και των μεγάλων υδροηλεκτρικών (14,188 GWh) δεν κατόρθωσε να υπερβεί αυτή των ορυκτών καυσίμων (14,208 GWh) κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους λόγω της μεγάλης αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη τους τελευταίους δύο μήνες.

Έτσι, τους πρώτους 7 μήνες του 2022,  οι ΑΠΕ ( χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) ήταν η μόνη πηγή ενέργειας που αυξήθηκε τόσο σε σχέση με το 2021 (+19.5%) όσο και σε σχέση με το 2020 (36.9%). Η παραγωγή από ορυκτό αέριο αν και παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ήταν κατά 12.9% υψηλότερη από την αντίστοιχη του 2020.

Αντίθετα, η παραγωγή από λιγνίτη – αθροιστικά τους 7 πρώτους μήνες του έτους – ήταν  χαμηλότερη σε σχέση τόσο με το 2021 (-1%) όσο και με το 2020 (-2,9%), παρά τις αυξητικές τάσεις τους τελευταίους 2 μήνες.

Σημαντική είναι επίσης η μείωση στις καθαρές εισαγωγές σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην οποία συνέβαλε σημαντικά το εξαγωγικό ισοζύγιο του Ιουλίου.

Ειδικότερα για τον μήνα Ιούλιο:

  • Για πρώτη φορά η ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, ξεπέρασε τις 2000GWh σε έναν μήνα.
  • Παρέμεινε ωστόσο πίσω από το ορυκτό αέριο που παρήγαγε 2250 GWh.
  • H ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη αυξήθηκε σημαντικά αγγίζοντας τις 740 GWh, την υψηλότερη μηνιαία συνεισφορά από τον Δεκέμβριο του 2020.
  • Η Ελλάδα ήταν καθαρά εξαγωγική όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, για δεύτερο μήνα το 2022, καταγράφοντας μάλιστα τις υψηλότερες ιστορικά μηνιαίες καθαρές εξαγωγές (510 GWh).