Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2024

Το πρώτο δίμηνο του 2024, οι ΑΠΕ πλησίασαν το 50% στην κάλυψη της ζήτησης (47.7%), ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ξεπέρασαν το 55%. Το ορυκτό αέριο παρουσίασε αύξηση 40.7% συγκριτικά με το πρώτο δίμηνο του 2023, φτάνοντας στα επίπεδα του 2021, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2.3% συγκριτικά με το πρώτο δίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Φεβρουάριος 2024):

Mε παραγωγή 4,063 GWh, oι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τo πρώτο δίμηνο του έτους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ξεπερνώντας κατά 762 GWh το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (3,301 GWh). Η τάση αυτή είναι αυξητική, καθώς το πρώτο δίμηνο του 2023 οι ΑΠΕ υπερτερούσαν των ορυκτών καυσίμων κατά 425 GWh.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ορυκτό αέριο (2,537 GWh), το οποίο επέστρεψε στα επίπεδα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40.7% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2023. Ακολούθησε ο λιγνίτης με 765 GWh – με τη χαμηλότερη παραγωγή (τουλάχιστον) της τελευταίας δεκαετίας για το πρώτο δίμηνο κάθε έτους – και έπειτα τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 637 GWh. Στην τελευταία θέση, με 526 GWh, βρέθηκαν οι καθαρές εισαγωγές.

Η μεγάλη αύξηση των ΑΠΕ (+819 GWh) και η σχεδόν ισόποση του ορυκτού αερίου (+733 GWh) το πρώτο δίμηνο του 2024, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2023, κάλυψαν την κατακόρυφη πτώση των καθαρών εισαγωγών (-1,107 GWh), τη μικρότερη μείωση του λιγνίτη (-252 GWh) και την αύξηση της ζήτησης (+188 GWh).

Η παραπάνω ιεράρχηση αποτελεί μια ανατροπή της κατάστασης που ίσχυε μέχρι και το τέλος του 2023, όπου καταγραφόταν μεγάλη μείωση του ορυκτού αερίου, η οποία μαζί με τη μείωση του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών αντισταθμίζονταν από την αύξηση τόσο των καθαρών εισαγωγών όσο και της συνεισφοράς των ΑΠΕ.

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο δίμηνο του 2024, σε σχέση με το 2023, ήταν:

  • Λιγνίτης: -24.8%
  • Ορυκτό Αέριο: +40.7%
  • ΑΠΕ: +25.2%
  • Υδροηλεκτρικά: -0.5%
  • Καθαρές εισαγωγές: -67.8%
  • Ζήτηση: +2.3%

Η καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά το πρώτο δίμηνο του 2024 (4,700 GWh) ήταν η υψηλότερη της δεκαετίας, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2023 (3,885 GWh). Μάλιστα, ξεπέρασε κατά 1399 GWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (3,301 GWh), η οποία επίσης σημείωσε μικρότερη αύξηση (+17.1%).

Η καθαρή ενέργεια ξεπέρασε τα ορυκτά καύσιμα για πρώτη φορά το πρώτο δίμηνο του 2021, αλλά με πολύ μικρότερη διαφορά (μόλις 977 GWh). Η αντίστοιχη διαφορά το 2023 ήταν επίσης χαμηλότερη (1,064 GWh).

Οι ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά, το πρώτο δίμηνο του έτους, είχαν μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης που ξεπέρασε κατά πολύ το 50% (55.1%). Το προηγούμενο υψηλό είχε καταγραφεί το 2021 (53.7%), εξαιτίας κυρίως της αυξημένης συνεισφοράς των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Το 2023 το αντίστοιχο μερίδιο της καθαρής ενέργειας ήταν 46.6%.

Ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση της συνεισφοράς τους στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, αφού ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 58.7% το πρώτο δίμηνο του 2024, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση του 2023 (57.9%).

Υψηλό ήταν και το μερίδιο των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά), οι οποίες με ποσοστό 47.7% ξεπέρασαν κατά σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο υψηλό του πρώτου δίμηνου του 2023 (38.9%). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το πρώτο δίμηνο του 2024 κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 29.7%, ο λιγνίτης με 9%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 7.5% και οι καθαρές εισαγωγές με μόλις 6.2%.

Τον Φεβρουάριο 2024:

  • Η λιγνιτική παραγωγή (373 GWh) ήταν η χαμηλότερη της 10ετίας για τον μήνα Φεβρουάριο.
  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (3,994 GWh) ήταν η τρίτη χαμηλότερη της 10ετίας για τον μήνα Φεβρουάριο.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο δίμηνο του 2024 (8,530 GWh) αυξήθηκε κατά 2.3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ μειώθηκε κατά 4.4% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.