Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Αύγουστος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Αύγουστος 2023):

Οι ΑΠΕ διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2023 αθροιστικά (14224 GWh), ξεπερνώντας κατά 1.5 TWh το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (12753 GWh). Ακολουθώντας μια διαρκώς αυξητική πορεία τα τελευταία 10 χρόνια οι ΑΠΕ είχαν βρεθεί στην πρώτη θέση και τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022, αλλά με πολύ μικρότερη διαφορά από το δεύτερο ορυκτό αέριο (+109 GWh το 2022 σε σχέση με τις +4573 GWh το 2023), ενώ ήταν αρκετά πίσω από την αθροιστική συνεισφορά του ορυκτού αερίου και του λιγνίτη (-3886 GWh).

Επίσης τους πρώτους οκτώ μήνες του 2023 και παρά τη «βουτιά» του 2023 σε σχέση με το 2022, το ορυκτό αέριο παρέμεινε στη δεύτερη θέση (9651 GWh), ενώ οι καθαρές εισαγωγές βρέθηκαν στην τρίτη θέση με 4530 GWh. Ακολούθησαν ο λιγνίτης (3102 GWh) και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (2459 GWh). Ο λιγνίτης ειδικότερα σημείωσε ιστορικό χαμηλό όσον αφορά τη συνεισφορά του κατά τους πρώτους 8 μήνες του έτους.

Η μεγάλη μείωση της συνεισφοράς του αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή το οκτάμηνο συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (-3499 GWh), καθώς και η μικρότερη μείωση στη συνεισφορά από τον λιγνίτη (-893 GWh) και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (-564 GWh), αντισταθμίστηκαν πρωτίστως από τη μεγάλη αύξηση στις καθαρές εισαγωγές (+2618 GWh), δευτερευόντως από τον περιορισμό στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (-1380 GWh) και τέλος από την αυξημένη συνεισφορά των ΑΠΕ (+965 GWh). Η παραπάνω ιεράρχηση αποτελεί μια μερική ανατροπή της κατάστασης που ίσχυε μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, όπου η μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή από αέριο και υδροηλεκτρικά αντισταθμιζόταν πρωτίστως από τη μείωση της ζήτησης. Ωστόσο, η πολύ σημαντική αύξηση της ζήτησης τους δύο τελευταίους μήνες -Ιούλιο και Αύγουστο του 2023- ανέτρεψε την παραπάνω τάση αθροιστικά για ολόκληρο το οκτάμηνο.

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 ήταν:

Λιγνίτης: -22.4%

Ορυκτό Αέριο: -26.6%

ΑΠΕ: +7.3%

Υδροηλεκτρικά: -18.7%

Καθαρές εισαγωγές: +136.9%

Ζήτηση: -3.9%

Συνολικά το οκτάμηνο η καθαρή ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά (16683 GWh) σημείωσε ιστορικό ρεκόρ συγκριτικά με την ίδια περίοδο των τελευταίων 10 ετών, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 4 ΤWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (12753 GWh). Στον αντίποδα, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα τους πρώτους οκτώ μήνες του 2023 σημείωσε ιστορικό χαμηλό παρουσιάζοντας μείωση κατά 25.6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Ρεκόρ σημείωσαν οι ΑΠΕ και ως προς το μερίδιο τους στην κάλυψη της ζήτησης κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2023 (41.9%), σχεδόν 4.5 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από το προηγούμενο υψηλό του 2022 (37.5%), ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν σχεδόν το ήμισυ της ζήτησης (49.1%). Ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση της συνεισφοράς τους στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, αφού ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 56.7%, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη επίδοση του 2022 την ίδια περίοδο κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες (48.7%). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το οκτάμηνο κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 28.4% (το χαμηλότερο από το 2019), οι καθαρές εισαγωγές με 13.3%, ο λιγνίτης με 9.1% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 7.2%.

Ειδικά για τον Αύγουστο 2023:

  • Οι ΑΠΕ σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ μηνιαίας ηλεκτροπαραγωγής (2231 GWh).
  • Η παραγωγή από υδροηλεκτρικά ήταν η υψηλότερη του έτους (436 GWh), ενώ οι εισαγωγές οι χαμηλότερες (268 GWh).
  • Η παραγωγή από ορυκτό αέριο (1620 GWh) ήταν η δεύτερη υψηλότερη συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του 2023 αλλά και πάλι 24.4% χαμηλότερη από τον Αύγουστο του 2022.
  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (4928 GWh) ήταν η δεύτερη υψηλότερη για το 2023 και αυξημένη κατά 267 GWh σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η ζήτηση αυξήθηκε κατά 5.7% τον Αύγουστο του 2023 (4928 GWh) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα για το 2023. Η πρώτη φορά ήταν τον Ιούλιο έπειτα από δώδεκα συνεχόμενους μήνες, κατά τους οποίους η ζήτηση εμφανιζόταν μειωμένη σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, αθροιστικά για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2023 η κατανάλωση (33978 GWh) μειώθηκε κατά 3.9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας χαμηλό πενταετίας και κατά 3.1% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.