Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιούλιος 2023):

Παρά τη μείωση κατά 240 GWh στην παραγωγή από ΑΠΕ τον Ιούλιο του 2023 (1850 GWh)  σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (2090 GWh), οι ΑΠΕ διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή αθροιστικά για το πρώτο επτάμηνο του 2023 (11969 GWh), ξεπερνώντας το ορυκτό αέριο και τον λιγνίτη μαζί (10762 GWh) κατά 1.2 TWh. Ακολουθώντας μια διαρκώς αυξητική πορεία τα τελευταία 10 χρόνια οι ΑΠΕ είχαν βρεθεί στην πρώτη θέση και το πρώτο επτάμηνο του 2022, αλλά με πολύ μικρότερη διαφορά από το δεύτερο ορυκτό αέριο (+596 GWh το 2022 σε σχέση με τις +3937 GWh το 2023), ενώ ήταν αρκετά πίσω από την αθροιστική συνεισφορά του ορυκτού αερίου και του λιγνίτη (-2603 GWh).

Επίσης το πρώτο επτάμηνο του 2023 και παρά τη «βουτιά» του 2023 σε σχέση με το 2022, το ορυκτό αέριο παρέμεινε στη δεύτερη θέση (8032 GWh), ενώ οι καθαρές εισαγωγές βρέθηκαν στην τρίτη θέση με 4262 GWh. Ακολούθησε ο λιγνίτης (2730 GWh) ο οποίος παρουσιάζει πτωτική πορεία κατά το πρώτο επτάμηνο των τελευταίων 6 ετών και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (2023 GWh).

Η μεγάλη μείωση της συνεισφοράς του αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (-2977 GWh) καθώς και οι μικρότερες μειώσεις από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (-571 GWh) και τον λιγνίτη (-469 GWh) αντισταθμίστηκαν πρωτίστως από τη μεγάλη αύξηση στις καθαρές εισαγωγές (+1989 GWh), δευτερευόντως  από τον περιορισμό στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (-1671 GWh) και τέλος από την αυξημένη συνεισφορά των ΑΠΕ (+363 GWh). Η παραπάνω ιεράρχηση αποτελεί μια μερική ανατροπή της κατάστασης μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, όπου η μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή από αέριο και υδροηλεκτρικά αντισταθμιζόταν πρωτίστως από τη μείωση της ζήτησης. Ωστόσο, η πολύ σημαντική αύξηση της ζήτησης τον Ιούλιο του 2023 ανέτρεψε την παραπάνω τάση αθροιστικά για ολόκληρο το επτάμηνο.

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές τους πρώτους επτά μήνες του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 ήταν:

Λιγνίτης: -14.7%

Ορυκτό Αέριο: -27.1%

ΑΠΕ: +3.1%

Υδροηλεκτρικά: -22%

Καθαρές εισαγωγές: +87.5%

Ζήτηση: -5.4%

Συνολικά το πρώτο επτάμηνο του 2023 η καθαρή ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά (13991 GWh) ξεπέρασε κατά περισσότερο από 3 ΤWh την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα (10762 GWh), σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη παραγωγή για την ίδια περίοδο των τελευταίων 10 ετών, μετά το πρώτο επτάμηνο του 2022 (14199 GWh). Στον αντίποδα, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα τους πρώτους επτά μήνες του 2023 σημείωσε ιστορικό χαμηλό παρουσιάζοντας μείωση κατά 24.3% σε σχέση με την ίδια περίοδο  2022.

Οι ΑΠΕ σημείωσαν ρεκόρ καλύπτοντας μερίδιο 41.2% της ζήτησης κατά το πρώτο επτάμηνο του 2023, σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από το προηγούμενο υψηλό του 2022 (37.8%), ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν σχεδόν το ήμισυ της ζήτησης (48.2%). Ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση της συνεισφοράς τους στην  εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, αφού ΑΠΕ μαζί με μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 56.5%, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη επίδοση του 2022 την ίδια περίοδο κατά περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες (49.9%). Την υπόλοιπη ζήτηση κατά το πρώτο επτάμηνο κάλυψαν το ορυκτό αέριο με μερίδιο 27.7% (το χαμηλότερο από το 2019), οι καθαρές εισαγωγές με 14.7%, ο λιγνίτης με 9.4% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 7%.

Ειδικά για τον Ιούλιο 2023:

  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (5505 GWh) ήταν η υψηλότερη για το 2023 και αυξημένη κατά 486 GWh σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
  • Η παραγωγή από ορυκτό αέριο (1910 GWh) ήταν η υψηλότερη συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του 2023, το ίδιο και η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών (432 GWh).
  • Οι καθαρές εισαγωγές είχαν τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία συνεισφορά για το 2023 (720 GWh) μετά από αυτή του Ιανουαρίου (1046 GWh).
  • Οι ΑΠΕ σημείωσαν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση για το 2023 (1850 GWh) μετά από αυτή του Μαρτίου (1882 GWh).

Η ζήτηση αυξήθηκε κατά 9.7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022, έπειτα από δώδεκα συνεχόμενους μήνες, κατά τους οποίους εμφανιζόταν μειωμένη σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, αθροιστικά για το πρώτο επτάμηνο του 2023 η κατανάλωση (29025 GWh) μειώθηκε κατά 5.4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας χαμηλό πενταετίας και κατά 3.9% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.