Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάιος 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Μάιος 2021):

Σταθερά σε υψηλά επίπεδα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ, κυρίως αιολικά και φ/β) στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας τον Μάιο. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 37% της ζήτησης, καταγράφοντας οριακά το μεγαλύτερο μηνιαίο μερίδιό τους από την αρχή του 2021, ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗ) είχαν μερίδιο 46% ξεπερνώντας για έναν ακόμη μήνα λιγνίτη και ορυκτό αέριο μαζί (42%). Στο 12% της ζήτησης οι καθαρές εισαγωγές.

Αθροιστικά για το πρώτο πεντάμηνο του 2021, ο λιγνίτης εξακολουθεί να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η εικόνα της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με κάποιες χώρες στην Ευρώπη όπου σημείωσε άνοδο κυρίως λόγω των υψηλών τιμών ορυκτού αερίου.

Συγκεντρωτικά, για το πρώτο πεντάμηνο του 2021 ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 47% έναντι 33% του ορυκτού αερίου, 12% του λιγνίτη και 8% των καθαρών εισαγωγών. Σε σχέση με το αντίστοιχο το 2020, παρουσιάζονται οι εξής μεταβολές:

Λιγνίτης: -10%

Ορυκτό αέριο: +6%

ΑΠΕ: +18%

Μεγάλα YH: +144%

Καθαρές εισαγωγές: -65%