Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο (Φεβρουάριος 2022):

Τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο + λιγνίτης) υποσκελίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, επιστρέφοντας στην πρώτη θέση το πρώτο δίμηνο του έτους, αντίθετα με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Αθροιστικά τους πρώτους 2 μήνες του έτους:

  • Το ορυκτό αέριο (3050 GWh) ανακτά οριακά το προβάδισμα έναντι των ΑΠΕ (κυρίως αιολική και ηλιακή ενέργεια, 2936 GWh) στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ελλάδας.
  • Ο λιγνίτης (922 GWh) συνεχίζει την πτωτική του πορεία ενώ και η υδροηλεκτρική ενέργεια (888 GWh) παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του 2021. Αντίθετα οι καθαρές εισαγωγές (1251 GWh) ρεύματος είναι αυξημένες, καλύπτοντας τις μειώσεις αυτές.

Για την ίδια περίοδο, το μερίδιο των ΑΠΕ (32.5%) υποχωρεί σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του 2021 (34.8%). Οι ΑΠΕ μαζί με  τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (42.3%) ξεπερνούν το  ορυκτό αέριο (33.7%), ενώ το μερίδιο του λιγνίτη πέφτει σε νέο χαμηλό με 10.2%.

Ο λιγνίτης είναι η μόνη πηγή ενέργειας που έχει μειωθεί τόσο σε σχέση με πέρυσι, όσο και σε σχέση με το 2020.

Αντίθετα η ενέργεια από ορυκτό αέριο παρουσιάζεται αυξημένη σε σύγκριση και με τις 2 προηγούμενες χρονιές.

Μείωση (-1%) παρουσιάζουν και οι ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα για τον Φεβρουάριο 2022:

  • Οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, έχοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή τον τελευταίο χρόνο μετά τον Ιούλιο 2021.
  • Οι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) με 1403 GWh βρίσκονται στη 2η θέση 80 GWh πίσω από το ορυκτό αέριο καλύπτοντας το 32.5% της μηνιαίας ζήτησης.