Πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΑΔΙ της Ελλάδας

Δήλωση του Νίκου Μάντζαρη στο Euractiv.com για τις λιγνιτικές επιδοτήσεις προς την Πτολεμαΐδα V και άλλους λιγνιτικούς σταθμούς μέσω του μόνιμου Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος.

Το σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στο Euractiv στις 14 Μαρτίου 2019 με τίτλο:

EU under pressure to pull the plug on Greek coal aid