Η αποκατάσταση της φύσης καθοριστική για την επιτυχία του Green Deal

150 περιβαλλοντικές οργανώσεις, μεταξύ αυτών και το Green Tank, απέστειλαν επιστολή στις 14 Δεκεμβρίου 2021 προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans και στον Ευρωπαίο Επίτροπο Viginijus Sinkevičius εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με τη φιλοδοξία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση της φύσης, η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια προετοιμασίας.

Η ανακοίνωση της πρότασης της Επιτροπής για τον νόμο της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης έχει αναβληθεί για τις 23 Μαρτίου 2022, ενώ αρχικά αναμενόταν στα τέλη του 2021.

Οι οργανώσεις εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι οι σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι για την χερσαία έκταση, τα ποτάμια και τη θάλασσα είναι αναγκαίοι ώστε η νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη, να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και, εν τέλει, να είναι αποτελεσματική. Η αυξημένη φιλοδοξία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το επίπεδο της πολιτικής προτεραιότητας που δίνεται στη νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πολιτική για την αποκατάσταση στης φύσης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των αλληλένδετων κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της επιστολής (στα αγγλικά) εδώ.