ΜΚΟ, δεξαμενές σκέψης και βιομηχανίες ζητούν από τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν για ένα πιο φιλόδοξο και αποτελεσματικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Επιστολή στους ευρωβουλευτές συνυπέγραψε το Green Tank μαζί με άλλες 20 περιβαλλοντικές MKO, δεξαμενές σκέψης και βιομηχανίες ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την οδηγία που διέπει τη λειτουργία του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) στις 8 Ιουνίου 2022.

Η επιστολή εστιάζει σε τρία κομβικά ζητήματα της αναθεώρησης ζητώντας την υπερψήφιση από την Ολομέλεια αντίστοιχων προοδευτικών τροπολογιών που ψήφισε στις 17 Μαΐου 2022 η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας  και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου (ENVI). Ειδικότερα:

Αύξηση του κλιματικού στόχου για το 2030 στους τομείς του ΣΕΔΕ στο 68%: Η επείγουσα ανάγκη για ανάσχεση της κλιματικής αλλά και της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης επιβάλλει την αύξηση της κλιματικής φιλοδοξίας σε επίπεδα που να είναι συμβατά με την κλιματική επιστήμη. Η αύξηση του στόχου στους τομείς του ΣΕΔΕ από το 61% στο 68% σε σχέση με τις εκπομπές του 2005 που ψηφίστηκε από την ENVI  κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να επισφραγιστεί και από την ψήφο στην Ολομέλεια.

Κατάργηση των δωρεάν δικαιώματα εκπομπών που δίνονται στην βιομηχανία το αργότερο ως το 2030: Το σύστημα των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών που χρησιμοποιείται ως τώρα για να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» δεν έχει οδηγήσει στο επιθυμητό κλιματικό αποτέλεσμα, καθώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των βιομηχανιών παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Με δεδομένη τη λειτουργία του νέου μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) για την προστασία των βιομηχανιών από τη διαρροή άνθρακα και τη γενναία αύξηση του Ταμείου Κλιματικών Επενδύσεων που έχει στόχο την ταχεία απανθρακοποίηση των βιομηχανιών, η επιτάχυνση της κατάργησης των δωρεάν δικαιωμάτων είναι αναγκαία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, τον πράσινο μετασχηματισμό των βιομηχανικών διεργασιών και τη συνεπακόλουθη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει η Ολομέλεια να υπερψηφίσει τη σχετική πρόταση της ΕΝVI.

Αυστηρότερα πρότυπα και προϋποθέσεις χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων στις βιομηχανίες την περίοδο ως το 2030: Το σύστημα χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων στις βιομηχανίες για το μεταβατικό διάστημα ως την πλήρη κατάργησή τους πρέπει να είναι δικαιότερο και να δημιουργεί ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις των βιομηχανιών σε έργα που μειώνουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό η τροπολογία που ψηφίστηκε στην ΕΝVI για τήρηση αυστηρότερων προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας από τις βιομηχανίες προκειμένου να τους χορηγούνται δωρεάν δικαιώματα εκπομπών, πρέπει να υπερψηφιστεί και από την Ολομέλεια.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή εδώ (στα αγγλικά).