Περιβαλλοντικό έγκλημα στις προστατευόμενες περιοχές

Συνεργασία του Green Tank με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα «Φορείς Διαχείρισης και περιβαλλοντικό έγκλημα» που διοργάνωσε στο πλαίσιο του έργου LIFE NATURA Themis στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 11 Νοεμβρίου 2019.

Στο σεμινάριο διερευνήθηκε ο ρόλος των φορέων διαχείρισης καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών και άλλων φορέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος εντός των προστατευόμενων περιοχών.

Η Ιόλη Χριστοπούλου υποστήριξε την οργάνωση του σεμιναρίου και ανέλαβε τον ρόλο της συντονίστριας κατά την ημέρα διεξαγωγής του.

Η σύνοψη, το αναλυτικό κείμενο των πρακτικών καθώς και οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών στο σεμινάριο είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του έργου.