Διακυβέρνηση στις προστατευόμενες περιοχές

Συνάντηση εργασίας

Πιλοτική εφαρμογή  εργαλείου αξιολόγησης της διακυβέρνησης στις προστατευόμενες περιοχές

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ – Το Πανεπιστήμιο του Cambridge σε συνεργασία με το Green Tank, το Ινστιτούτο IIED (International Institute for Environment and Development) και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου (ΦΔ) οργάνωσαν μια συνάντηση εργασίας στο Κέντρο Πληροφόρησης του ΦΔ στο Πόρτο Λάγος στις 10 Ιανουαρίου 2020, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά μια μεθοδολογία αξιολόγησης της διακυβέρνησης στις προστατευόμενες περιοχές.

Παρόν στη συνάντηση έδωσαν δώδεκα συμμετέχοντες εκπροσωπώντας ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), όπως τον ΦΔ, τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους κυνηγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Η συνάντηση εργασίας είναι μέρος του ερευνητικού προγράμματος Fidelio του Πανεπιστημίου του Cambridge το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020» (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 802605).

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η πιλοτική εφαρμογή του SAGE (Site-level Assessment of Governance and Equity for Protected and Conserved Areas), μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης της ποιότητας διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, στο ΕΠΑΜΑΘ.  Το SAGE εφαρμόζεται πιλοτικά σε δώδεκα προστατευόμενες περιοχές παγκοσμίως, με το ΕΠΑΜΑΘ να έχει επιλεχθεί ως μια εκ των μόλις δύο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη. Το SAGE αποτελεί μια σύντομη διαδικασία που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη των προστατευόμενων περιοχών να εντοπίσουν προβλήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση των περιοχών αυτών, αλλά και πιθανές ενέργειες που μπορούν να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αξιολόγηση της ποιότητας της διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους ίδιους τους διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών για την καλύτερη διακυβέρνησή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την μεθοδολογία SAGE για να αξιολογήσουν τη διακυβέρνηση στο ΕΠΑΜΑΘ και παράλληλα να αξιολογήσουν οι ίδιοι τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας και να προτείνουν πιθανές τροποποιήσεις σε αυτή.

Η συνάντηση εργασίας συντονίστηκε από την Δρ. Ιόλη Χριστοπούλου (The Green Tank) και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή θα αναλυθούν από την ομάδα του προγράμματος Fidelio υπό την επίβλεψη της Δρ. Νικολέτας Τζόουνς στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και από το IIED, ώστε να ενσωματωθούν στην μεθοδολογία SAGE.