Διερεύνηση της διακυβέρνησης και των κοινωνικών επιπτώσεων του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης και το Green Tank σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (International Institute for the Environment and Development – IIED) και την επιστημονική επίβλεψη των Πανεπιστημίων του Warwick και του Cambridge οργάνωσαν συνάντηση εργασίας με θέμα τη διερεύνηση ζητημάτων διακυβέρνησης στις προστατευόμενες περιοχές και των κοινωνικών επιπτώσεών τους, η οποία φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, την Παρασκευή 30 Ιουλίου.

Μέσα από μία διαδραστική προσέγγιση που περιλάμβανε δομημένες ερωτήσεις, επεξεργασία σε ομάδες και παρουσίαση στην ολομέλεια, οι συμμετέχοντες εξέτασαν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τον βαθμό αναγνώρισης διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων και σεβασμού στα δικαιώματα τους, καθώς και τους μηχανισμούς καταμερισμού των ωφελειών αλλά και μετριασμού των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από τη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση εργασίας εφαρμόστηκε η καινοτόμος μεθοδολογία SAGE (Site-level Assessment of Governance and Equity), η οποία έχει αναπτυχθεί από μια ομάδα ερευνητών και επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα διαχείρισης της φύσης, με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας διακυβέρνησης σε προστατευόμενες περιοχές.

Στους 24 συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στην πρωτότυπη συνάντηση εργασίας συγκαταλέγονται εκπρόσωποι κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών, εκπρόσωποι φορέων του πρωτογενούς τομέα, όπως αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών συλλόγων οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου, άλλων χρηστών της περιοχής όπως είναι οι κυνηγοί και οικοτουριστικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και μέλη του ίδιου του Φορέα Διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις απόψεις τους, άκουσαν διαφορετικές οπτικές, και διατύπωσαν προτάσεις για το πώς μπορεί η διακυβέρνηση της προστατευόμενης περιοχής να βελτιωθεί.

Το συντονισμό της συνάντησης εργασίας ανέλαβε η Δρ. Ιόλη Χριστοπούλου από τη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον, The Green Tank, και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή θα αναλυθούν σε συνεργασία με την Δρ. Νικολέτα Τζόουνς, η οποία επιβλέπει την ερευνητική ομάδα του προγράμματος Fidelio, στα Πανεπιστήμια του Warwick και του Cambridge, καθώς και από το IIED.

Η μεθοδολογία SAGE βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας πριν την επίσημη παρουσίασή της. Σε πρώιμη φάση είχε εφαρμοστεί πιλοτικά στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε αντίστοιχη συνάντηση εργασίας τον Ιανουάριο του 2020, με τα αποτελέσματά της να έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη του εργαλείου.

Η συνάντηση εργασίας είναι μέρος του ερευνητικού προγράμματος Fidelio του Πανεπιστημίου του Warwick το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020» (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 802605).