Αιολικά πάρκα και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Συμμετοχή του Green Tank στην ημερίδα με θέμα «Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», που οργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και η Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC) στις 13 Δεκεμβρίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου LIFE Windfarms & Wildlife (LIFE12 BIO/GR/000554). Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς που συμμετείχαν στην ημερίδα.