Υποβάθμιση φυσικού και επενδυτικού περιβάλλοντος

Δηλώσεις της Ιόλης Χριστοπούλου σχετικά με το άρθρο 219 του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μιλώντας με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Ζαφειρούλη, η Ιόλη Χριστοπούλου εξηγεί πώς το άρθρο 219 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δημόσιες συμβάσεις υποβαθμίζει πέρα από το φυσικό και το επενδυτικό περιβάλλον. Αντί στον σχεδιασμό των προστατευόμενων περιοχών προτεραιότητα να είναι η διατήρηση της φύσης, το άρθρο 219 δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των επενδύσεων. Εξηγεί όμως, ότι οι προβλέψεις του άρθρου 219 τελικά υποβαθμίζουν και το επενδυτικό περιβάλλον, καθώς προσθέτουν διοικητικό βάρος, αλλά και κόστος και ανασφάλεια για το μέλλον της κάθε επένδυσης.

Οι δηλώσεις δημοσιεύτηκαν στο άρθρο με τίτλο Διχάζει η διάταξη που φέρνει ιδιώτες επενδυτές σε περιοχές Natura στο businessdaily.gr στις 4.3.2021.

Συζητώντας με τη δημοσιογράφο Σοφία Εμμανουηλ, η Ιόλη Χριστοπούλου αναφέρει πώς το άρθρο 219 έρχεται σε αντίθεση με τον ορθολογικό τρόπο σχεδιασμού μίας προστατευόμενης περιοχής. Επισημαίνει ειδικότερο το παράδοξο ότι το άρθρο προτείνει την εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τον καθορισμό “υπο-περιοχών προστασίας”, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί έργο με στόχο την ολοκλήρωση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και την θεσμική κατοχύρωση του συνόλου των περιοχών Natura 2000 της χώρας. Οι μελέτες αυτές είναι εκείνες που θα πρέπει να καθορίσουν τους όρους των αναπτυξιακών και τα επενδυτικά σχεδίων σε κάθε προστατευόμενη περιοχή και όχι το αντίστροφο.

Οι δηλώσεις δημοσιεύτηκαν στο άρθρο με τίτλο Natura: Το άρθρο 219, οι επενδύσεις και η δημιουργίας αξίας στο CSR Index στις 4.3.2021.

Διαβάστε περισσότερα για τις αντιδράσεις στο άρθρο 219.