Θερινό μάθημα: Κλιματική Αλλαγή & Βιοποικιλότητα

Η Ιόλη Χριστοπούλου πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα» στα 7α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης που διοργανώνει το Ίδρυμα Κούφα υπό την θεματική «Κλιματική Αλλαγή και Διεθνές Δίκαιο».

Τα φετινά Θερινά Μαθήματα, με διευθύντρια την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Εμμανουέλα Δούση, επικεντρώνονται στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο διεθνές δίκαιο και τη ρυθμιστική επιρροή του τελευταίου στην εξέλιξη της κλιματικής διακυβέρνησης.

Στη διάλεξή της, η Ιόλη Χριστοπούλου, ανέδειξε καταρχάς πώς η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν δύο διακριτές αλλά αλληλένδετες κρίσεις, για τις οποίες είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα, μερικά από τα οποία είναι κοινά. Επεσήμανε, ωστόσο ότι μέτρα για την αντιμετώπιση της μίας κρίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην άλλη κρίση. Στη συνέχεια εστίασε στην πολιτική για τη βιοποικιλότητα και τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καλύπτοντας μέχρι και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, όπως το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020 που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 15ης Συνδιάσκεψης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα καθώς και για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν νέο ευρωπαϊκό νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες στο μάθημα, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2022.

Περισσότερα για το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων:

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Περισσότερα για τα θερινά μαθήματα του Ιδρύματος Κούφα:

Κλιματική Αλλαγή και Διεθνές Δίκαιο – 7α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης