Προστασία σπηλαίων και νυχτερίδων

Συνεργασία του Green Tank με το έργο LIFE GRECABAT στο πλαίσιο διημερίδας που οργάνωσε η ομάδα του συγκεκριμένου έργου στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Η διημερίδα με τίτλο «Σπήλαια και νυχτερίδες: Προς μια ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση» ήταν η πρώτη σε μία σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων που οργανώνει το έργο LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στο πλαίσιο των διημερίδων αυτών οργανώνονται επίσης στρογγυλά τραπέζια με τη συμμετοχή εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι με συμμετοχικό τρόπο καλούνται να καταγράψουν και να ιεραρχήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που ενέχει η προστασία των σπηλαίων και ευρύτερα των καταφυγίων των νυχτερίδων καθώς και να διατυπώσουν προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο προστασίας. Τα συμπεράσματα των στρογγυλών τραπεζιών θα αξιοποιηθούν από την ομάδα του LIFE GRECABAT κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Η Ιόλη Χριστοπούλου ανέλαβε τον συντονισμό του στρογγυλού τραπεζιού με θέμα «Επάρκεια και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου και διαχειριστικές ανάγκες σπηλαίων και καταφυγίων νυχτερίδων».

Η σύνοψη της διημερίδας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου.