Προστατευόμενες περιοχές και ορυκτό αέριο στην ακρόαση φορέων στη Βουλή

Το Green Tank, με εκπρόσωπο την Ιόλη Χριστοπούλου, συμμετείχε στην ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα σχόλια εστιάζουν σε δύο προβλέψεις του σχεδίου νόμου. Πρώτον σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές (άρθρα 11-13) η Ιόλη Χριστοπούλου αναγνώρισε ότι ορισμένα σχόλια που είχαν κατατεθεί στη διαβούλευση λήφθηκαν υπόψη και συγκεκριμένα περιορίστηκαν οι δυνητικά επιτρεπόμενες χρήσεις που είχαν προταθεί στις δύο αυστηρότερες ζώνες προστασίας και επανήλθε η απαγόρευση της θήρας και της επαγγελματικής μόνο αλιείας στα καταφύγια άγριας ζωής ως το ελάχιστο οριζόντιο μέτρο σε αυτή την κατηγορία προστατευόμενων περιοχών. Ως αποτέλεσμα, ειδικά για τις ζώνες απολύτου προστασίας, διορθώνονται και προβλήματα που είχαν διατυπωθεί ήδη από το 2020.

Ωστόσο, σε όλες τις υπόλοιπες ζώνες προστίθενται νέες χρήσεις ή διατηρούνται άλλες ασύμβατες με την έννοια των προστατευόμενων περιοχών σε μια σαφή επιδείνωση του ήδη προβληματικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Οι στρεβλώσεις αυτές προκαλούνται επειδή το σχέδιο νόμου διατηρεί την προσέγγιση που εισήγαγε ο ν. 4685/2020, δηλαδή να ορίζονται με νόμο οι δυνητικά επιτρεπόμενες χρήσεις γης ανά ζώνη προστασίας. Η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα καθώς είναι πρακτικά αδύνατον να προβλεφθούν εκ των προτέρων όλες οι χρήσεις για κάθε προστατευόμενη περιοχή της χώρας. Έτσι το σχέδιο νόμου αντί να διορθώσει το πρόβλημα από τη ρίζα του, αναθεωρώντας την προσέγγιση, επιλέγει να το διατηρήσει ρισκάροντας την ακεραιότητα του σχεδιασμού και τελικά την προστασία της ελληνικής φύσης.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο εστίασε είναι το άρθρο 87 για τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έργων υποδομών ορυκτού αερίου. Επεσήμανε ότι η διάταξη έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους μείωσης της χρήσης αερίου που θέτει το REPowerEU καθώς και τη νεότερη πρόταση να μειωθεί η ζήτηση αερίου κατά 15% μέχρι την επόμενη άνοιξη. Η διάταξη έρχεται επίσης σε αντίθεση και με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος αν και δεν θέτει ημερομηνία απεξάρτησης από το αέριο, είναι καθαρό ότι δίνει έμφαση στην καθαρή ενέργεια.

Επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα δεν «διαβάζει» τα μηνύματα των καιρών και των εξελίξεων, υπενθύμισε την επένδυση στην Πτολεμαΐδα 5, όταν τα μηνύματα ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην απεξάρτηση από τον λιγνίτη ήταν καθαρά.

Εν μέσω της σημερινής συγκυρίας, οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΠΔΕ θα έπρεπε να κατευθυνθούν στην προώθηση και χρηματοδότηση εναλλακτικών λύσεων (συστήματα διαχείρισης της ζήτησης, εξοικονόμηση ενέργειας, αντλίες θερμότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας) που θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τους πολίτες και την οικονομία όσο και για το κλίμα.

Η ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου επί του σχεδίου νόμου πραγματοποιήθηκε στις 26.07.2022.

Διαβάστε το αναλυτικό υπόμνημα που απέστειλε το Green Tank στους βουλευτές μέλη της Επιτροπής καθώς και τα σχόλια και προτάσεις που είχε καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση.

Η πρόταση του Green Tank στην ακρόαση φορέων είναι διαθέσιμη εδώ: