Η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις προκλήσεις για τη νέα χρονιά

Δήλωση της Ιόλης Χριστοπούλου και αναφορά στην έκθεση του Green Tank «Προτεραιότητα στη Φύση: Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα» σε άρθρο της Μάχης Τράτσα για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της νέας χρονιάς.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής στις 02.01.2021 με τίτλο

‘Ωρα για πράσινη στροφή σε νομοθεσία – οικονομία