Τηλεδιάσκεψη περιβαλλοντικών ΜΚΟ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020, το Green Tank συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη που κάλεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης, μαζί με 16 ακόμα περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η συζήτηση αφορούσε το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», του οποίου η διαβούλευση έληξε στις 18 Μαρτίου.

Η τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε στο πλαίσιο των τακτικών διμηνιαίων συναντήσεων του Υπουργού με τις ΜΚΟ και μετά από σχετική κοινή επιστολή 23 περιβαλλοντικών οργανώσεων στις 30 Μαρτίου. Στην επιστολή αυτή οι οργανώσεις είχαμε επίσης καλέσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναβάλει την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει οδηγήσει τη Βουλή να λειτουργεί με περιορισμό στις ακροάσεις φορέων και με μειωμένη βουλευτική παρουσία στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και των επιτροπών. Επί αυτού του αιτήματος, η ηγεσία του ΥΠΕΝ ήταν σαφής ότι προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση του νομοσχεδίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν μέχρι τη συζήτηση του νομοσχεδίου θα έχει αποκατασταθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, έστω μέσω τηλεδιασκέψεων, ώστε να μπορεί να γίνει η επεξεργασία με τη συμμετοχή περισσότερων βουλευτών και να πραγματοποιηθεί ακρόαση φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκαν προφορικές διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό και το επιτελείο του ότι έχουν γίνει εκτεταμένες αλλαγές στο νομοσχέδιο στη βάση των σχολίων και προτάσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση και με στόχο να βελτιωθεί σημαντικά ώστε να μη θίγει το ενωσιακό και εθνικό κεκτημένο στην προστασία του περιβάλλοντος. Χωρίς νέο κείμενο, οι αλλαγές δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Επομένως, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε επί του τροποποιημένου νομοσχεδίου όταν αυτό ανακοινωθεί.

Ένα κεντρικό θέμα του νομοσχεδίου, ωστόσο, στο οποίο η στάση του Υπουργείου φάνηκε να μην έχει μεταβληθεί παρά ελάχιστα, είναι ο προκαθορισμός χρήσεων για κάθε μία από τις νέες τέσσερις ζώνες προστασίας που θεσπίζει στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας (άρθ. 44 του νομοσχεδίου). Ως Green Tank, με παρέμβαση μας, τονίσαμε ότι η πρόβλεψη αυτή ακυρώνει την έννοια του σχεδιασμού, δημιουργεί στρεβλώσεις και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Επαναλάβαμε την πρόταση μας να προστεθούν ορισμοί και κριτήρια ανά ζώνη προστασίας, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή και εξειδίκευση εκείνων των χρήσεων από τον γενικό κώδικα, που είναι οι πλέον κατάλληλες για την εκάστοτε περιοχή.