Ρύπανση από Πλαστικά: Συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών – Σεμινάριο κατάρτισης της iSea και του Green Tank στη Μυτιλήνη

H iSea και το Green Tank διοργανώνουν σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών – Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά» στη Μυτιλήνη.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα τρέχοντα ζητήματα και τις πολιτικές γύρω από τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και η ενδυνάμωση της ανάληψης δράσεων για την αποτροπή της ρύπανσης. Μέσα από μία διαδραστική εκδήλωση με φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη εθελοντικών οργανώσεων και ενδιαφερόμενους/ες πολίτες, θα συζητηθούν μέσα παρέμβασης και συνηγορίας που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή όλων στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Το σεμινάριο κατάρτισης στη Μυτιλήνη διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022, 11:00-15:00 στο Αμφιθέατρο Β του Τμήματος.

Εισηγήτριες του σεμιναρίου είναι η Αναστασία Χαρίτου, Υπεύθυνη του πυλώνα άνθρωπος και υδάτινα οικοσυστήματα της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea και η Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής του Green Tank.

Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Καθηγητής Κουτσούμπας Δρόσος, Πρόεδρος του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το Περιβάλλον», το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σειρά σεμιναρίων σε οχτώ συνολικά πόλεις της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η προώθηση, ενδυνάμωση και θωράκιση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες που αφορούν στη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση:στην κλιματική κρίση, στην απώλεια της βιοποικιλότητας και στη ρύπανση από πλαστικά.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το Green Tank.  Περιλαμβάνει δύο κύκλους δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης που αποτελούνται από webinars και δια ζώσης σεμινάρια κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας εδώ.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να μάθετε εδώ.

* Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.