Ένα ενιαίο καθεστώς προστασίας για τον Αώο

To Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 11α για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών σχετικά με τον χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) αποτελεί τη μελέτη τεκμηρίωσης για τον χαρακτηρισμό μίας εθνικά προστατευόμενης περιοχής και τους όρους προστασίας που θα τη διέπουν.

Σχολιάζοντας ως θετικό στοιχείο  ότι ευρύτερη περιοχή μελέτης στην υπό διαβούλευση ΕΠΜ επεκτείνεται προς τον βορρά ώστε να καλύπτει το σύνολο της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Αώου μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία, το Green Tank επισημαίνει ότι η μελέτη δεν διασφαλίζει την ελεύθερη, φυσική και άγρια ροή του ποταμού Αώου, καθώς απουσιάζει η αναγνώριση της υδρομορφολογικής αξίας του ποταμού. Η αξία του αυτή αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς καθώς, με εξαίρεση το σύμπλεγμα φραγμάτων στις πηγές του, ρέει χωρίς εμπόδια και φράγματα από το Μέτσοβο ως τις εκβολές του στην Αδριατική, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για ποτάμι στην Ευρώπη.

Έτσι, το Green Tank προτείνει την επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού τεκμηρίωσης για την επέκταση του Εθνικού Πάρκου ώστε ο Αώος, ο Βοϊδομάτης, ο Σαραντάπορος και οι παραπόταμοι και τα ρέματα αυτών να προστατευθούν επαρκώς από κινδύνους και απειλές σε εθνικό επίπεδο, όχι αποσπασματικά, αλλά μέσω εντός ενιαίου και ισχυρού θεσμικού πλαισίου. Προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσε λεπτομερή σχόλια σε διαφορετικά κεφάλαια της ΕΠΜ, τόσο όσον αφορά στην περιγραφή της περιοχής, τις απειλές και τις πιέσεις όσο και τις προτεινόμενες ζώνες, χρήσεις και ρυθμίσεις αλλά και τις προτεραιότητες διαχείρισης.

Αξιοποιώντας τα σχόλια και τις προτάσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα στην ΕΠΜ και τελικά στη χώρα να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών που συντελούν προς την πλήρη προστασία του ποταμού και των παραποτάμων του και τη δημιουργία ενός ενιαίου καθεστώτος προστασίας που θα ενώσει το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου με το Εθνικό Πάρκο Vjosa που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα στη γειτονική Αλβανία.

Έτσι θα τεθούν γερές θεσμικές βάσεις για τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πάρκου ποταμού ελεύθερης ροής στην Ευρώπη με πολλά οφέλη τόσο για την προστασία της φύσης όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Το σχόλια και οι προτάσεις κατατέθηκαν στη διαβούλευση τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2023, ενώ στις 30 Ιανουαρίου 2023 το Green Tank συμμετείχε στη διαδικτυακή ημερίδα για τη μελέτη που οργάνωσαν τα μελετητικά γραφεία.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο με τα σχόλια και τις προτάσεις του Green Tank εδώ.