Βιοποικιλότητα και πολιτική

Ομιλία της Ιόλης Χριστοπούλου με θέμα την “Πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας” σε φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ομιλία συνέπεσε με τον εορτασμό της ευρωπαϊκής ημέρας Natura 2000, στις 21 Μαΐου 2020, και εντάσσεται στον κύκλο προσκεκλημένων διαλέξεων σε επίκαιρα θέματα προστασίας και διαχείρισης που οργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος “Βιολογία Διατήρησης στην Πράξη” που διδάσκει η αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Βασιλική Κατή.

Κατά την ομιλία παρουσιάστηκαν τα θεσμικά και νομικά εργαλεία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τόσο η ομιλία όσο και η συζήτηση με τους φοιτητές και την καθηγήτρια τους εστίασε στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 που δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις την προηγούμενη μέρα, καθως και ο νέος νόμος 4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ στις 7 Μαΐου 2020.