Βιοποικιλότητα: Επιστήμη και Δεδομένα

Το Green Tank υλοποιεί ως εταίρος, με φορέα υλοποίησης την iSea, το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον», στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizen fund. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η προώθηση, ενδυνάμωση και θωράκιση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες που αφορούν στη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά. Το έργο περιλαμβάνει δύο κύκλους δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης που αποτελούνται από webinars και δια ζώσης σεμινάρια κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δράσεων πραγματοποιήθηκε σειρά εισαγωγικών webinars με στόχο την ενημέρωση των ομάδων-στόχων σχετικά με το αντικείμενο κάθε μιας από τις τρεις περιβαλλοντικές θεματικές του έργου.

Στις 30 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο webinar με θέμα “Βιοποικιλότητα: Επιστήμη και Δεδομένα” και εισηγήτρια την Ιόλη Χριστοπούλου. Ξεκινώντας από τα βασικά στοιχεία γύρω από τη βιοποικιλότητα, προχώρησε στις απειλές που οδηγούν στην απώλειά της, και κατέληξε στις δράσεις της διεθνούς κοινότητας για την αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τους κυριότερους σταθμούς της προσπάθειας αυτής.

 

* Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.