Εξελίξεις πολιτικής για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη

Παρουσίαση της Ιόλης Χριστοπούλου στην 5η περιφερειακή συνάντηση του έργου INVALIS, η οποία ήταν αφιερωμένη στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη.

Με την εισαγωγική παρουσίασή της, η Ιόλη Χριστοπούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις γύρω από τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη. Αναφέρθηκε στις πρόσφατες αξιολογήσεις των παγκόσμιων στόχων για τη βιοποικιλότητα για το 2020, σημειώνοντας ότι η πρόοδος για τον στόχο 9 που αφορά στην αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών είναι μόνο μερική. Η πρόοδος αυτή αφορά κυρίως στην αναγνώριση ειδών και τη σταδιακή διαμόρφωση σχετικού θεσμικού πλαισίου από πολλά κράτη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κάποια καθυστέρηση υλοποιήθηκαν οι σχετικές δράσεις για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη που προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2020, κυρίως με την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού 1143/2014. Σημείωσε μάλιστα την υπό-εξελίξη διαβούλευση για την εφαρμογή του Κανονισμού που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την περίοδο. Παρά την όποια πρόοδο, στη νέα Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα πλέον το 2030 τονίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της εφαρμογής του πλαισίου αυτού ώστε να υπάρξει μείωση κατά 50% του αριθμού των ειδών του Κόκκινου Καταλόγου που απειλούνται από τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη.

Η παρουσίαση έκλεισε με τη σύνδεση των εξελίξεων αυτών με την εθνική πολιτική. Παρόλο που μέχρι σήμερα, όπως κατέδειξε και η έκθεση του Green Tank «Προτεραιότητα στη φύση» σε εθνικό επίπεδο η πρόοδος είναι μηδαμινή, η διαμόρφωση του νέου πενταετούς Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα αποτελεί ευκαιρία για ανανέωση των δεσμεύσεων της χώρας και ευθυγράμμισης με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Προς αυτή την κατεύθυνση ενθαρρυντική είναι η δραστηριοποίηση πολλών φορέων γύρω από τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη όπως έχει καταγραφεί σε προηγούμενες συναντήσεις του INVALIS καθώς και η ενεργοποίηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ανακοίνωση σχεδίου της ΚΥΑ εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη αλλά και την υλοποίηση έργων που θα εμπλουτίσουν το θεσμικό πλαίσιο το επόμενο διάστημα.

Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31 Μαρτίου 2021 χαιρέτησε ο Ιωάννης Μητσόπουλος, νέος Γενικός Διευθυντής του ΟΦΥΠΕΚΑ, που αποτελεί τον συντονιστή φορέα του έργου INVALIS. Ο Ορφέας Ρούσος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου INVALIS, παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο σε άλλα κράτη και ο Χάρης Νικοκάβουρας από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ παρουσίασε το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη και ειδικά το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση.

Το Green Tank συμμετέχει σταθερά σε όλες τις περιφερειακές συναντήσεις που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του έργου INVALIS και οι οποίες έχουν καταφέρει να ενισχύσουν τη δικτύωση μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων γύρω από τα εισβλητικά ξενικά είδη.