Συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Green Tank συμμετείχε σε συνάντηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Κώστα Σκρέκα, και τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας».

Ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, η Ιόλη Χριστοπούλου παρουσίασε τις θέσεις του Green Tank δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πλήρη αναθεώρηση του προτεινόμενου πλαισίου για τον σχεδιασμό των προστατευόμενων περιοχών και ειδικότερα του καθορισμού των επιτρεπόμενων χρήσεων ανά ζώνη προστασίας. Εξήγησε ότι το σχέδιο νόμου αντί να επιλύει προβλήματα και να αδιέξοδα που έχουν εντοπιστεί κατά την θεσμική θωράκιση προστατευόμενων περιοχών, δημιουργεί νέες στρεβλώσεις, προσθέτοντας νέες χρήσεις ανά ζώνη προστασίας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ασύμβατες με την έννοια των προστατευόμενων περιοχών. Στη διάρκεια της συζήτησης επίσης διατύπωσε σειρά εναλλακτικών κατ’ ελάχιστον προτάσεων όπως:

α) να μην επιτρέπονται γραμμικές υποδομές μεταφορών και ευρύτερα τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές στις ζώνες απολύτου προστασίας,

β) να μην επιτρέπονται τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης,

γ) να μην επιτρέπονται οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε όλες τις ζώνες προστασίας.

Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη να διορθωθεί η τροποποίηση που περιέχει το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση όσον αφορά στα καταφύγια άγρια ζωής, δηλαδή την επαναφορά της οριζόντιας απαγόρευσης του κυνηγιού και της αλιείας στις περιοχές αυτές, με δεδομένο ότι κεντρικός στόχος αυτής της κατηγορίας προστατευόμενων περιοχών είναι να λειτουργούν ως βιότοποι ανάπτυξης και αναπαραγωγής ειδών της άγριας πανίδας.

Οι προτάσεις του Green Tank αφορούσαν επίσης τα κεφάλαια για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και τις διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ειδικότερα την ανάγκη αναθεώρησης της διάταξης για τη χρηματοδότηση υποδομών ορυκτού αερίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Το κείμενο των σχολίων που κατέθεσε το Green Tank στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου 2022, είναι διαθέσιμο εδώ.