Σχόλιο για τον νέο περιβαλλοντικό νόμο

Στη γαλλική οικολογική εφημερίδα Reporterre και τη δημοσιογράφο Μαρία Γερεδάκη μίλησε η Ιόλη Χριστοπούλου για τον νέο νόμο για το περιβάλλον.

Το άρθρο εστιάζει στις προβλέψεις του νόμου που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή περιλάμβανε πολλά άρθρα που δεν είχαν τεθεί σε διαβούλευση, η Ιόλη Χριστοπούλου επεσήμανε ότι αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ακολουθείται μία τέτοια πρακτική, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι λανθασμένη και ότι πρέπει να αλλάξει.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του νόμου, η Ιόλη Χριστοπούλου επεσήμανε ότι για πολλά από τα θέματα που καλύπτει ο νόμος τίθεται ένα νέο νομικό πλαίσιο. Θετική χαρακτήρισε την ίδρυση του νέου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς ένα κεντρικό σχήμα ήταν πάγιο αίτημα για τον συντονισμό των προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, για την εφαρμογή του νόμου όπως και για τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ απαιτούνται περαιτέρω κανονιστικές αποφάσεις. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης της διαβούλευσης και των συμμετοχικών διαδικασιών, τόσο όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων όσο και στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Το άρθρο με τίτλο «Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πουλάει τη φύση στο όνομα της οικονομίας» δημοσιεύτηκε (στα γαλλικά) στην εφημερίδα Reporterre στις 15 Ιουνίου 2020.

En Grèce, le gouvernement brade la nature au nom de l’économie