Θεσμικές προβλέψεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ομιλία της Ιόλης Χριστοπούλου με τίτλο «Διατήρηση της βιοποικιλότητας: Η ανάγκη προστασίας & βασικές θεσμικές προβλέψεις» στη διάρκεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου για δικαστικούς λειτουργούς στην Κρήτη στις 10 Απριλίου 2019.

Το σεμινάριο με τίτλο «Η περιβαλλοντική ευθύνη και η προστασία της βιοποικιλότητας στo πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου» οργάνωσε το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του έργου LIFE NATURA THEMIS στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση και κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών στην Κρήτη για περιβαλλοντικά θέματα, τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τη διατήρηση της φύσης και το περιβαλλοντικό έγκλημα, καθώς έρευνες που έχουν εκπονηθεί κι από το ίδιο το έργο LIFE NATURA THEMIS έχουν αναδείξει τα κενά γνώσης για την περιβαλλοντική νομοθεσία ακόμα και από τους δικαστές. 

Αντικείμενο της ομιλίας ήταν η εποπτική παρουσίαση της παγκόσμιας πρόκλησης της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ανάγκης προστασίας της. Παρουσιάστηκαν επίσης τα βασικά θεσμικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, νομικοί καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών, φορέων και περιβαλλοντικών ΜΚΟ.