Νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης: 200 οργανώσεις ζητούν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο

Τους τελευταίους μήνες, η έκκληση για έναν αποτελεσματικό Νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης έλαβε πρωτοφανή στήριξη από πολίτες, επιχειρήσεις, επιστήμονες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, παρά τις αντιδράσεις.

Οι καλοκαιρινοί μήνες με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον ευρωπαϊκό νότο και την ελληνική επικράτεια επιβεβαίωσαν με οδυνηρό τρόπο ότι χρειαζόμαστε υγιή και ανθεκτικά οικοσυστήματα για την αποτροπή καταστροφών που φέρνει η κλιματική αλλαγή και την προστασία των πολιτών.

Με αυτά τα δεδομένα και ενόψει της επανέναρξης των τριμερών διαπραγματεύσεων για τον Νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης, με πρώτο επόμενο σταθμό την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023, 200 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων και το Green Tank, ζητούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν στο τελικό κείμενο μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Ανάμεσά τους:

 • Κάλυψη όλων των χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων από ποσοτικοποιημένους, χρονικά προσδιορισμένους και εφαρμόσιμους στόχους εντός και εκτός των περιοχών Natura 2000.
 • Αποκατάσταση των αγροτικών οικοσυστημάτων, με συμπληρωματικούς στόχους για την αποκατάσταση των αποξηραμένων ελών.
 • Άμεση ισχύς του νόμου, χωρίς προαπαιτούμενα για την έγκαιρη και σταθερή υλοποίηση των στόχων αποκατάστασης.
 • Ειδική και πρόσθετη χρηματοδότηση για τα μέτρα αποκατάστασης.

Η κοινή δήλωση δημοσιεύτηκε στις 03 Οκτωβρίου 2023 και συνοδεύεται από δελτίο τύπου της εκστρατείας #RestoreNature που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Εκ μέρους του Green Tank, η Ιόλη Χριστοπούλου επισημαίνει: «Ο καύσωνας, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που βιώσαμε στην Ελλάδα κατέδειξαν πόσο ευάλωτοι είμαστε στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Καθώς ανασχεδιάζουμε όλους τους μηχανισμούς ανταπόκρισης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η φύση θα είναι σύμμαχός μας. Καλούμε λοιπόν και τους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς που συμμετέχουν στις τριμερείς διαπραγματεύσεις να συμφωνήσουν σε έναν ισχυρό νέο ευρωπαϊκό Νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης που θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους και θα προβλέπει τους πόρους και τα μέσα για την άμεση εφαρμογή του».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης:

Κοινή Δήλωση της Εκστρατείας #RestoreNature

Σεπτέμβριος 2023

 

200 οργανώσεις που υπογράφουμε αυτήν την Κοινή Δήλωση, καλούμε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσουν επειγόντως έναν ισχυρό Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης που να είναι κατάλληλος για την αντιμετώπιση της διπλής κρίσης της βιοποικιλότητας και του κλίματος.

Γινόμαστε μάρτυρες της μαζικής εξαφάνισης της βιοποικιλότητας και της κλιματικής κατάρρευσης, που απειλούν τα ίδια τα θεμέλια της ζωής όπως την ξέρουμε. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς όσον αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, αλλά και την αποκατάσταση της σχέσης μας με τη φύση. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι όλο και πιο συχνές ξηρασίες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, που είδαμε ξανά φέτος το καλοκαίρι, κάνουν τις επιπτώσεις αυτών των κρίσεων ακόμα πιο ορατές σε όλη την Ευρώπη. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης σε μεγάλη κλίμακα.

Ο Κανονισμός της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης είναι η μοναδική ευκαιρία αυτής της δεκαετίας να μετακινηθούμε από τη συνεχή υποβάθμιση στην αναγέννηση, όπου θα πορευτούμε προς ένα ασφαλές και ανθεκτικό μέλλον αρμονικής συμβίωσης με τη φύση. Αποκατάσταση της φύσης σημαίνει αποκατάσταση του μεγαλύτερου συμμάχου μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποκατάσταση της υγείας και της ευημερίας μας, αποκατάσταση της ζωής και της οικονομίας μας. Η αποκατάσταση της φύσης είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η κοινωνία μας. Όμως, ο χρόνος τελειώνει.

Τους τελευταίους μήνες είδαμε μια πρωτοφανή αντίθεση στον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης με αποτέλεσμα την ανεπίτρεπτη αποδυνάμωση και σχεδόν την κατάργηση του νομικού κειμένου. Συνεπώς, καλούμε σθεναρά τις εθνικές κυβερνήσεις, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθουν στον σωστό δρόμο, εξασφαλίζοντας τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του Κανονισμού της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης:

 • Κάλυψη όλων των χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων από ποσοτικοποιημένους, χρονικά προσδιορισμένους και εφαρμόσιμους στόχους εντός και εκτός των περιοχών Natura 2000.
 • Μη υποβάθμιση των οικοσυστημάτων για την προστασία των επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων οφελών, σε πλήρη συμφωνία με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.
 • Συμπερίληψη της αποκατάστασης των αγροτικών οικοσυστημάτων, με συμπληρωματικούς ειδικούς στόχους για την αποκατάσταση των αποξηραμένων ελών. Η αποκατάσταση των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα των επισιτιστικών συστημάτων και του αγροτικού τομέα. Η αποκατάσταση των ελών διαδραματίζει βασικό ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν.
 • Δείκτες για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, επιστημονικά έγκυρων για όλους τους τύπους δασών.
 • Υλοποιήσιμους στόχους για τη θάλασσα με σαφείς εγγυήσεις, ώστε η Κοινή Αλιευτική Πολιτική να μην εμποδίζει την αποκατάσταση της θάλασσας.
 • Ειδική και πρόσθετη χρηματοδότηση για τα μέτρα αποκατάστασης.
 • Σαφείς διατάξεις για τη συμμετοχή και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
 • Άμεση ισχύς του νόμου, χωρίς όρους, για την έγκαιρη και σταθερή υλοποίηση των στόχων αποκατάστασης.

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να καθυστερούμε δράσεις, να αποδυναμώνουμε τις φιλοδοξίες ή να περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Αυτό θα καταστήσει μόνο πιο δαπανηρή και χρονοβόρα την αντιμετώπιση των συνεπειών της δικής μας αδράνειάς. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον μας και το μέλλον όλων των άλλων ζωντανών οργανισμών. Πρέπει να το πετύχουμε τώρα, πρέπει να Αποκαταστήσουμε τη Φύση.

Περισσότερες πληροφορίες στο restorenature.eu.